Vestjyllands Andel satte nye rekorder

Med et overskud på 72,3 millioner kroner og en omsætning på 1,56 milliarder kroner har Vestjyllands Andel sat nye rekorder i det seneste regnskabsår. 28 millioner kroner bliver fordelt til medlemmerne.

Vestjyllands Andel præsterede et overskud på 72,3 millioner kroner efter skat i regnskabsåret 2010/11, der sluttede 31. maj.

- Resultatet er særdeles tilfredsstillende.  Det skaber plads til en stor udbetaling til vore medlemmer, hvoraf mange er hårdt pressede af det dårlige bytteforhold mellem kød og foder, der har præget det seneste år, siger formanden for Vestjyllands Andel, gdr. Leif Haubjerg.

 - I bestyrelsen har vi besluttet, at 28 millioner kroner kan udbetales / fordeles til medlemmerne. Det skal endelig vedtages på vores generalforsamling i efteråret.

 - Overskuddet skaber samtidig plads til en solid konsolidering af vores virksomhed, tilføjer formanden.

 

Bedste resultat nogensinde
- Resultatet er det bedste, vi nogensinde har præsteret.  Resultatet er 32 millioner kroner bedre end året før og langt bedre end de 20 millioner kroner, som vi forsigtigt havde budgetteret med, siger forretningsfører Carsten Lauridsen,, Vestjyllands Andel, der fortsætter:.

 - Vi valgte at gå long på korn, og det har vi tjent rigtig godt på - en kombination af held og strategi, forklarer forretningsføreren om en af årsagerne til, at overskuddet satte rekord.

- Fra høsten i 2010 modtog vi de største leverancer nogensinde af korn fra medlemmerne og øvrige kunder. Vi modtog 220.000 tons korn mod 195.000 tons året før, og dermed er vi næsten selvforsynende med korn.

 

- Vi har desuden præsteret en fremgang i vores detailsalg af foderblandinger i 2010/2011. Det er meget tilfredsstillende i betragtning af, at fremgangen er sket i et marked, som er faldet.

 - Alt i alt producerer vi 300.000 tons foderblandinger på vore fire foderfabrikker, hvor vi leverer langt hovedparten til vore medlemmer og øvrige landmandskunder. Men vi leverer også foder til flere engroskunder.

- På det grønne område, har der været fremgang på alle områder med øget omsætning af både frø, såsæd, gødning og planteværn.

 - Gennem de senere år har Vestjyllands Andel været aktiv deltager i den udvikling, som forretninger i DLA Group har gennemført i Danmark og på det internationale grovvaremarked.

 - De selskaber, som vi har aktier i, har bidraget med 19 millioner kroner til årets resultat, oplyser Carsten Lauridsen.

 Koncernomsætningen i Vestjyllands Andel blev 1,56 milliarder kroner i det seneste regnskabsår mod 1,2 milliarder året før. Moderselskabet, der udgør selve grovvareforretningen, omsatte for 1,38 milliarder kroner i det seneste år mod 1,06 milliarder kroner året før. Selskabets egenkapital er i det seneste regnskabsår øget med 59 millioner kroner til i alt 368,6 millioner kroner.

Læs også