Landbrugsreform skal have nordisk aftryk

Nordisk Råd sender et fælles indspil til EU Kommissionen med krav om en mere bæredygtig og fremtidssikret landbrugsstøtte. Det er det første fællesnordiske udspil på landbrugsområdet nogensinde.

Mere økologisk jordbrug, mere støtte til klima- og miljøtiltag, samt større muligheder for små jordbrug og mindre eksportstøtte, det er hovedtrækkene i en officiel henvendelse fra Nordisk Råd til EU Kommissionen angående revisionen af EU's landbrugsstøtte.

Erhvervs- og Miljøudvalget i Nordisk Råd er gået sammen om den første fællesnordiske udmelding over for EU på landbrugsområdet, ikke mindst for at styrke den nordiske stemme i Bruxelles.

- EU's landbrugspolitik griber ind på en række områder i alle de nordiske lande, uanset om de er med i EU eller ej. Landbrugsstøtten kan gavne udviklingen ikke mindst i de afsidesliggende egne af Norden og vi har brug for aktive landmænd i Norden, som producerer gode, sunde fødevarer. Men vi mener, at det er nødvendigt at forenkle støttesystemet og indføre direkte betalinger for klart definerede samfundsnyttige ydelser, fremfor som nu blot at støtte fødevareproduktionen i blinde, udtaler Miljøudvalgets formand Ann Kristin Johansson (S - Sverige).

Samtidig har Norden dog et ansvar ikke blot for at brødføde sig selv på en bæredygtig måde, men også bidrage til at dække et stadig voksende fødevarebehov globalt, uddyber hun.

EU's landbrugsstøtte skal reformeres fra 2013 og Nordisk Råds indspil vil blive sendt ikke blot til Kommissionen, men også Europa Parlamentet og de enkelte lande. Danmark har formandskabet af EU i foråret 2012 og har en ambition om at sætte et stærkt aftryk på revisionen af landbrugsstøtten.

Læs også