Velfærdsrapport viser forbedret dyrevelfærd

Landbrug & Fødevarer glæder sig over de steder, hvor Fødevarestyrelsens nye rapport for dyrevelfærden i Danmark viser en positiv udvikling. Der er dog stadig steder, hvor der er plads til forbedringer og øget ansvar.

Fødevarestyrelsen, Videncenter for Dyrevelfærd er netop udkommet med tal for dyrevelfærden hos produktionsdyr i Danmark. Der er et uændret antal af overtrædelser af lovgivningen, men tallene dækker over en udvikling inden for de forskellige dyrearter.

- Jeg glæder mig over, at der hos minkene er sket en positiv udvikling. Her ser vi en klar forbedring i 2010. Det viser, at en øget indsats fra alle parter gør en forskel, siger viceformand i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse, Henrik Frandsen.

Færre aflivninger
Det samme billede gentager sig, når det kommer til korrekt aflivning af dyr. I 2008 og 2009 var der 42, 6 pct. af de kontrollerede besætninger, som ikke aflivede dyr korrekt, mens det tal var faldet til 9,4 pct. i 2010. Det skyldes blandt andet Landbrug & Fødevarers informationskampagne, hvor det blev præciseret, hvordan dyr aflives korrekt.

Næstformanden i primærbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer er tilfreds med det resultat, for det viser, at vi selv kan ændre på tingene.

- Rapporten giver os nyttigt viden om, hvor der er forbedringsmuligheder og dermed, hvor vi skal sætte ekstra kræfter ind. Vi har haft en udfordring med transport af højdrægtig kvæg, men med kampagner på området kan vi nu se et fald, siger Henrik Frandsen.

Han understreger dog, at det kan blive bedre, ligesom det også er tilfældet på en række andre områder, som trædepudesvidninger hos kyllinger, slagmærker hos svin og manglende pasning af syge og tilskadekomne dyr.

- Vi skal holde fokus, og vi vil fortsat arbejde med at forbedre dyrenes velfærd, siger Henrik Frandsen.

Læs også