400 besøgte Bramstrup

For 10. år i træk inviterede FAF/DLG, Patriotisk Selskab og DLF-Trifolium forleden på rundvisning i det store område med demo-parceller på Bramstrup Gods.

Hvedens faneblad er usædvanlig lille i år, Septoria og lus breder sig nu i det regnfulde vejr, og aksbeskyttelse er derfor højaktuelt i disse dage.

Tæt på 400 planteavlere fordelt på to aftenmarkvandringer fik dugfriske meldinger fra 15 planteavls- og firmakonsulenter, da FAF/DLG, Patriotisk Selskab og DLF-Trifolium i forrige uge havde inviteret til markvandring på Bramstrup Gods.

Derudover var der mulighed for at studere efterafgrøder og mellemafgrøder som for eksempel olieræddike og sennep, som udsås i kornet inden 20.juli, og som skal pløjes/fjernes igen 20. september.

Det otte hektar store forsøgsareal - som imponerede de fremmødte planteavlere - er også velegnet til selvstudie, da alle parceller er forsynet med tydelig skiltning og beskrivelse af sort, behandling mv.

 

Sol og regn
Selv om programmet var enslydende de to aftener, hvor de cirka 200 deltagere blev opdelt i seks grupper og fik hver en konsulent med som gruppeleder, blev turen rundt i forsøgsområdet noget forskellig.

Første aften foregik det i det flotteste sommeraftenvejr i høj sol, mens der om torsdagen drev et kraftigt tordenvejr hen over arealet. Det fik dog ikke nogen af de fremmødte planteavlere til at »falde fra«, men det var 200 ret våde deltagere, der sluttede i den store lade med en gang rygende varm grill og kølige fadøl.

Udover markvandringerne om aftenen bød programmet på Bramstrup også på en større udstilling i »operaladen«, hvor der var lejlighed til at møde blandt andet en række af FAF/DLG's leverandører.

Derudover havde FAF/DLG også arrangeret to aktuelle møder, henholdsvis for indbudte svineproducenter og planteavlere.

- På kornområdet er marked præget af spekulanters salg af deres »papir« korn. Opfattelsen er, at der er korn nok på markedet og en stigende frygt for en ny økonomisk krise, påpegede direktør Lars Thorø på førstedagen og forventede, at rapsprisen meget vel kan komme til at afhænge meget af de alternative olieplanter som solsikke, palmeolie mv. Og for maltbyggens vedkommende forudså han, at den kan blive dyr i kommende sæson, da der ikke er nogen lagerbeholdning tilbage i EU.

Hold fast i F1
For nogen fremkom om torsdagen ved mødet for planteavlerne en overraskende melding om prisudviklingen.

- Det meste vil fortsat falde i det kommende år. Det gælder både renten, aktier, ejendomme og råvarer, lød vurderingen fra chefstrateg Svend Jørgen Jensen, Finanshuset Demetra A/S.

Han var meget klar i sin vurdering af renten og forventer et dybt rentefald over de næste tre år. Især den kaotiske økonomi i Sydeuropa er årsag til dette. Derfor er det rigtige valg i hans optik at tage eller blive i F1-lån.

Hvad angår råvaremarkedet, så påvirkes det af de amerikanske kornlagre, der er forholdsvis store igen. Og da markedet er meget påvirket af spekulanters reaktioner, forudser chefstragen prisfald på korn og andre vegetabilske råvarer.

Læs også