Ser gerne der placeres et ansvar for skjult gæld

Kritiker vil lade det være op til bestyrelsen i AgriNord, hvad der nu skal ske, efter man har indrømmet, at der var rod i regnskaberne inden fusion.

Martin Pinholt fra Ålestrup er en tilfreds mand.

Efter generalforsamlingen i AgriNord rejse han i Effektivt Landbrug i april en kritik af regnskabet i AgriNord, som han mente skjulte gældsposter, der var opstået i forbindelse med fusionen mellem Vesthimmerlands Landboforening og Hobro-Aalborg Landboforening i 2008.

Hobro-Aalborg Landboforening skyldte således 3,8 millioner kroner til sine medlemmer, der havde indbetalt a conto til foreningen, hvilket ikke er fremstået af regnskabet, og som AgriNords bestyrelse i går efter en revisorgennemgang af regnskabet, måtte medgive ham, at det havde han helt ret i.

- Jeg er tilfreds med, at vores nye revisor relativt hurtigt, enkelt og nemt har kunne finde det, som jeg har efterspurgt i hele fusionsperioden hos formandskabet og direktionen - også det gamle formandskab og direktion. Det viser, at det i hvert fald ikke er forkert, det som jeg hele tiden har sagt, siger Martin Pinholt.

Op til medlemmerne
Hvad der nu skal ske i AgriNord, vil Martin Pinholt lade være helt op til de enkelte medlemmer i AgriNord. Som et enkelt medlem, kan han jo ikke gøre noget. Han håber dog på, at ledelsen i AgriNord nu viser ansvarlighed.

- Hvis man er en dygtig bestyrelse, så vil man nu tage hånd om de her ting, siger Martin Pinholt.

Ifølge ham ville det dog ikke være unaturligt, at man nu får fastlagt, hvem det er, som har ansvaret for unøjagtighederne i regnskabet. Om det er nogle fra det gamle formandskab, direktion eller revisor.

Martin Pinholt fortæller også, at det kun er til spørgsmålet om a conto-betalingen, som man har fået undersøgt nu. Den kritiske gruppe af AgriNord medlemmer, med Martin Pinholt i spidsen, har også tidligere rejst spørgsmål ved, at der var 300 færre medlemmer i Hobro-Aalborg Landboforening end man var blevet oplyst inden fusionen.

- Det, som vi nu har fået undersøgt, er kun en lille flig af det hele. Jeg synes også, at det ville være passende, hvis man fik tilkendegivet over for medarbejderne, at det antal af kunder, som man fra Hobro-Aalborg Landboforening havde tilkendegivet, at der var, ikke var der, siger Martin Pinholt, med henvisning til den tidligere direktør Boie S. Frederiksen, der i marts 2010 blev fyret på grund af dårlige regnskaber.

Afviser undersøgelse
Martin Pinholts ønske om at få fastlagt, hvem det er, som har ansvaret for unøjagtighederne i regnskabet, får han dog næppe opfyldt. AgriNords formand Carl Chr. Pedersen afviser således, at der er planer om at få undersøgt dette.

- Vi har konstateret, at det er som det er, og det kan vi ikke lave om nu, siger Carl Chr. Pedersen.

Han fortæller, at bestyrelsen i AgriNord har svaret på Martin Pinholts og de øvrige kritikeres spørgsmål. Han beder samtidig huske på, at fusionen mellem Vesthimmerlands Landboforening og Hobro-Aalborg Landboforening blev vedtaget med, at man skulle gå ind uden en åbningsbalance, altså at man ikke skulle have gjort samtlige poster op.

- Vi har alene svaret på det, som der er blevet spurgt om. Vi har ikke bedt vores revisor om at grave sig dybere ned i de ting, som har lagt til grund for fusionen, siger Carl Chr. Pedersen.

Og det vil I heller ikke gøre en gang i fremtiden?

- Det vil vi ikke gøre, lyder det fra formanden.

Læs også