Dyrskueplads i 50 år

I år er det 50 år siden, den nuværende dyrskueplads i Odense blev taget i brug. Den »runde fødselsdag« vil blandt andet være emnet for en historisk udstilling på Det Fynske Dyrskue.

Det Fynske Dyrskue 2011, som finder sted i den kommende weekend, fredag den 10., lørdag den 11. og søndag den 12. juni, rummer faktisk stof til en række mærkedage.

Først og fremmest er det 50 år siden, den nuværende dyrskueplads ved Ring 02 i den sydvestlige del af Odense blev taget i brug. Desuden er det 130 år siden, at beslutningen om at afholde et fællesskue for hele Fyn blev truffet i 1881. For at blive ved 1-tallerne, så blev en ny dyrskueplads i Bolbro taget i brug til 50 års jubilæet i 1931. Og endelig blev fællesskuet for nøjagtigt 100 år siden – i 1911 – på grund af en politisk uenighed i Odense, for en gangs skyld afholdt i Svendborg.

Disse begivenheder – og mange flere – vil med billeder, avisudklip, dokumenter m.m. være i fokus på en historisk udstilling i »Cafeen« ved dyrskuepladsens hovedindgang. Udstillingen er blevet til i et tæt samarbejde mellem først og fremmest sekretariatschef Marianne Neumann, Patriotisk Selskab, og dyrskuernes historiker, Flemming Larsen, Odense.

Hestene var de vigtigste
Flemming Larsen har i flere år forsket i de fynske dyrskuers historie, dels på Stadsarkivet i Odense og dels i Patriotisk Selskabs og De fynske Landboforeningers arkiver i Det fynske Landbocenter på Ørbækvej i Odense.

- Det første dyrskue i Odense fandt sted 4. september 1832 i det nuværende Ansgar Anlæg, og året efter var der et lignende dyrskue samme sted, fortæller Flemming Larsen. På de første dyrskuer var det hestene, der dominerede, men der var også kreaturer og grise med.

- I 1852 blev landbrugsloven lavet om, så der blev givet pengepræmier til landets dyrskuer, og fra det år blev der holdt dyrskue på Fyn hvert år.

Landmandsforsamlinger
- For at fremme avlen og udviklingen begyndte man at afholde »Landmandsforsamlinger« med udstilling af dyr, produkter og redskaber fra hele landet, fortsætter Flemming Larsen. Den første blev afholdt i Randers i 1845, og i 1846 var der landmandsforsamling i Odense. Den var arrangeret af Patriotisk Selskab og fandt sted i Ansgar Anlæg, hvor der senere – fra 1852 til 1862 – var dyrskue hvert år.

- Den næste landmandsforsamling på Fyn blev afholdt i 1863 – på det areal, hvor Odense Kaserne blev bygget i 1892, og hvor der var dyrskuer frem til og med 1881. Den sidste landmandsforsamling blev afholdt i Odense i 1900, hvor sygehuset nu ligger, samt på det areal, hvor dyrskuepladsen er i dag.

- Det første fynske fællesskue i 1882 fandt sted, hvor sygehusets gamle røde bygninger nu ligger. Her var der dyrskuer indtil 1905, hvorefter man rykkede ud på Aaløkkegaardens mark bag Odense Eksportslagteri, hvor man – nogenlunde på samme plads – var til og med 1910.

Svendborg og Bolbro
Som følge af en uenighed med Odenses borgmester blev fællesskuet i 1911 flyttet til Caroline Amalielund i Svendborg. Borgmesteren fortrød, og fra 1912 til og med 1930 blev der holdt fællesskue på den plads, hvor det gamle GASA senere kom til at ligge i Bolbro.

Da pladsen blev for lille, rykkede dyrskuet over på den anden side af jernbanen i Bolbro, hvor det var fra 1931 til og med 1960. På det tidspunkt ønskede landboforeningerne – blandt andet på baggrund af de stadig større maskinudstillinger samt børnedyrskuet, som kom til i 1953 – at få en større plads.

I 1961 blev det første fællesskue afholdt på den nuværende dyrskueplads. Staldene og de øvrige dyrskuebygninger, som var kommet til Fyn fra Bellahøj omkring 1938 – ca. 9.000 m² bygninger i alt - blev med en stor indsats fra mange medhjælpere flyttet til den nuværende plads i foråret 1961.

Fortid og fremtid
I 1961 var slagteriernes »Baconbar« for første gang var med på de tre store dyrskuer, Bellahøj, Odense og Ungskuet. Samme år startede Karoline-pigerne på de store dyrskuer. I den forbindelse vil man på Det Fynske Dyrskue i år kunne se en ægte Karoline-ko, tegnet af kunstneren Grethe Rich og fremstillet engang i 1980’erne. Den store ko blev i mange år opbevaret på Hollufgaard. Senere kom den til Lumby Mølle, og her fik Flemming Larsen koen »overrakt« i 2008.

Dyrskuet i Odense har været aflyst ganske få gange, primært på grund af Mund- og Klovsyge – og i 1944 fordi den tyske besættelsesmagt skulle bruge pladsen i Bolbro.

- Først i 1971 kom der et tivoli på dyrskuepladsen, fortæller Flemming Larsen. Tombolaen har man dog haft helt fra tiden i Bolbro, og en af de oprindelige tromler er med på udstillingen.

Fremtiden for dyrskuepladsen synes sikret indtil videre. Der er lavet en kontrakt med Odense Kommune, som ejer pladsen, mens dyrskuet ejer bygningerne. Mellem dyrskuerne bruges pladsen blandt andet til fodbold, Grøn Koncert m.m., og dyrskuets arrangører håber, at den velbeliggende plads i mange år endnu kan danne ramme om fynsk landbrugs »udstillingsvindue« over for hele den fynske befolkning.

Læs også