Taskforce skal høvle pukkel væk

Et ekspertudvalg overrakte i går miljøministeren et bud på reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet.

Ingen skal vente i årevis på en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Det har været opgaven for et hurtigt-arbejdende ekspertudvalg, der blev nedsat som en del af finanslovsaftalen 2011.

Miljøministeren modtog i går afrapporteringen fra ekspertudvalget, der indeholder et katalog af konkrete anbefalinger og skitser til en langsigtet reform.

Ekspertudvalget anbefaler blandt andet, at der hurtigst muligt bliver etableret en særlig taskforce i Natur- og Miljøklagenævnet, der får til opgave at færdigbehandle puklen af verserende klagesager efter husdyrgodkendelsesloven. Det vil betyde, at sagspuklen kan fjernes med udgangen af 2012.

Tilskæring
Andre forslag kræver lovændringer, som eksempelvis at miljøministeren får mulighed for at fastsætte maksimale sagsbehandlingstider for hele eller dele af klagesagsbehandlingen.

Derudover kommer ekspertudvalget med anbefalinger, som retter sig mod at skabe bedre muligheder for, at Natur- og Miljøklagenævnets kan optimere sit ressourceforbrug i sagsbehandlingen.

F.eks. anbefaler udvalget, at nævnet får mulighed for at tilskære klagesagen og - efter en konkret vurdering - at afvise at behandle sager, der har uvæsentlig betydning for natur- og miljøbeskyttelsen.

Godt med radikale forslag
Miljøminister Karen Ellemann (V) glæder sig over, at ekspertudvalget er gået fordomsfrit til opgaven og har leveret en palet af operationelle og effektfulde initiativer.

- Ekspertudvalget er på mindre end et halvt år lykkedes med at levere en grundig analyse af udfordringerne i det nuværende klagesystem. Analysen viser med al tydelighed, at der er en række muligheder for at iværksætte nye målrettede initiativer i forhold til Natur- og Miljøklagenævnet for at sikre mere effektive rammer for klagesagsbehandlingen, siger miljøminister Karen Ellemann og fortsætter:

 - Regeringen vil nu arbejde videre med de enkelte anbefalinger med henblik på at tage stilling til, hvilke af anbefalingerne der skal implementeres og i hvilket tempo.

Puklen er på 2.500 klagesager
I Natur- og Miljøklagenævnet ligger der omkring 2.500 klagesager og venter på en afgørelse på trods af, at der på de tre seneste finanslove er afsat ekstrabevillinger på 64,4 millioner kroner til nedbringelse af sagspukler.

Samtidig har der de senere år været en stigning i antallet af klagesager på nogle områder, som for eksempel klagesager på husdyrområdet.

Læs også