Genanvend gården

Orienteringsmøde i Ravnebjerg om landboturisme.

Hvad kan de tiloversblevne driftsbygninger på landet bruges til?

Det er emnet for et orienteringsmøde, som Landsforeningen for Landboturisme i samarbejde med Genanvend Gården indbyder til på »Lille Grynborg«, Bøllemosegyden 75 i Ravnebjerg ved Blommenslyst, tirsdag den 17. maj kl. 19.00.

På mødet vil der være oplæg ved chefkonsulent Peter Tom-Petersen fra Dansk Bygningsarv, og næstformand og ferievært Alis Jessen fra Landsforeningen for Landboturisme.

Der vil være mulighed for at få en rundvisning på Lille Grynborg og danne sig et indtryk af, hvordan stedet er omdannet fra landbrug til feriested og kursusgård.

Deltagelse i mødet koster 50 kroner inklusive kaffe/kage. Tilmelding senest 13. maj til info@bondegaardsferie.dk eller tlf. 87 91 20 42 – eller direkte til Lille Grynborg, tlf. 65 96 75 41.

Nyt liv i tomme bygninger
Dansk Bygningsarv er sekretariat for Genanvend Gården - et initiativ, som har til formål at skabe nyt liv i funktionstømte landbrugsbygninger. Genanvend Gården arbejder for at sikre bygningskulturen på landet ud fra devisen, at ny anvendelse er den bedste bevaring. Initiativet, som er igangsat af Realdania, gennemføres af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret.

Landsforeningen for Landboturisme er et netværk for ferieværter på landet, som gennem fælles markedsføring samt rådgivning til nye værter arbejder for at fremme nicheproduktionen »Landboturisme« som indtjeningsmulighed for danske gårde. Foreningen driver internetsiden www.bondegaardsferie.dk og udgiver et landsdækkende katalog.

Læs også