Tilfredsstillende år for RK Lokal Forsikring

Det fynsk-sjællandske forsikringsselskab melder for andet år i træk om plus på bundlinien.

Tilfredsstillende!

Så enkelt var budskabet fra formanden, Erik Engmose Pedersen, Næstved, da han onsdag den 27. april aflagde beretning på Lokal Forsikring G/S’ ordinære generalforsamling på Hvedholm Slot ved Horne.

Årets resultat for koncernen blev et overskud før skat på 23,8 millioner kroner i 2010 mod et overskud på 26,7 millioner i 2009, hvilket bestyrelsen betegner som tilfredsstillende. De positive resultater kommer efter to år med underskud.

Velpolstret
Selskabets erstatningsprocent for 2010 er opgjort til 63,8 mod 61,3 i 2009. Omkostningsprocenten blev i 2010 26,8 mod 29,0 i 2009, blandt andet som følge af lavere administrationsomkostninger.

Egenkapitalen udgør 129 millioner mod 111 millioner i 2009. Selskabets solvensdækning er dermed 5,3 gange større end lovens kapitalkrav, så der er fortsat tale om et ganske »velpolstret« selskab.

Det gensidige forsikringsselskab Lokal Forsikring blev i sin nuværende skikkelse dannet i 2007 ved en fusion af det sjællandske selskab Lokal Forsikring G/S, som er stiftet i 1858, og det fynske RK Forsikring G/S, tidligere Ravnholtkassen, der blev stiftet i 1838. I det fynske område markedsføres selskabet under navnet RK Lokal Forsikring, der har kontorer i Odense, Rudkøbing, Kerteminde og Faaborg.

God start på 2011
Lokal Forsikrings administrerende direktør, Peter Lindegaard, gennemgik selskabets årsrapport for 2010. Han glædede sig over, at regnskabet for andet år i træk udviste et positivt resultat, og at selskabets egenkapital over de sidste to år er øget med over 30 millioner kroner.

- Vores forsikringsportefølje vokser nu en smule mere end gennemsnittet, fastslog Peter Lindegaard. Den positive udvikling følger fint budgetterne, administrationsomkostningerne er faldet, og der er gode tegn med hensyn til 2011. Porteføljen var ultimo marts over 200 millioner. Andre selskaber har forhøjet præmierne mere end os, og alt i alt har vi haft en god start på året – med en præmieindtægt over budgettet.

Til selskabets bestyrelse genvalgtes næstformanden, den tidligere direktør for RK Forsikring, Peter Christiansen, Odense, og Axel Kofoed, Skævinge.

I forbindelse med Lokal Forsikrings generalforsamling uddeltes RK Forsikrings Hæderspris på 50.000 kroner til Planteressourceforening Langeland (PRFO).

Hædersprisen, der uddeles af RK Forsikrings Hædersfond, blev af Lokal Forsikrings næstformand, den tidligere direktør for RK Forsikring, Peter Søndergaard Christiansen, overrakt til Planteressourceforening Langelands formand, Bjarne Møller Petersen, Kædeby.

Til gavn for Langeland
Bjarne Møller Petersen oplyste, at foreningen har til formål at fremme kommercielle og ikke kommercielle aktiviteter indenfor planteressourceområdet og afledte aktiviteter indenfor fremstilling, sundhed, velvære og turisme.

- Plantemedicin har været brugt i over 100.000 år, sagde han. Drømmen er at etablere ni medicinske haver på Langeland. Foreningen har fået otte hektar stillet til rådighed ved Tranekær Slot. Et af projekterne handler om et sundt alternativ til sukker, »revolutionsplanten« Stevia Rebaudiana, der er 300 gange sødere end sukker.

Læs også