Danske forskere har blåstemplet velfærden hos danske mink

Når blot danske minkavlere følger den gældende bekendtgørelse, så vil velfærden hos danske mink stort set være i orden, fastslår danske forskere.

Forskerne ved Aarhus Universitet har på bestilling af Fødevareministeriet udarbejdet et notat om dansk minkproduktion, og den overordnede konklusion er, at de danske regler for mink giver god dyrevelfærd.

Bestillingen er primært sket på baggrund af en række spørgsmål rejst i Folketinget om dyrevelfærden i minkproduktionen.

Det glæder den sønderjyske minkavler, Jens Wistoft, at man dermed kan konkludere, at den kritik man ofte møder af minkproduktionen mere bunder i politiske holdninger end i reel viden om dyrenes forhold.

- Forskerne skriver i hovedtræk i rapporten, at velfærden er god, hvis man blot overholder bekendtgørelsen, fordi reglerne heri er baseret på forskningsresultater, siger den sønderjyske minkavler.

Ingen overgreb på mink
Det er også Jens Wistofts opfattelse, at der er al mulig grund til at mene, at velfærden hos danske mink er god, og det er noget, som han selv stiler efter.

Rapporten, der er udarbejdet af tre forskere på Foulum, der blandt andet skriver, at danske mink har adgang til halm, redekasser og miljøberigelser i deres bure, at minkene holdes under naturlige lysforhold og parrer, føder og dier på naturlig vis i deres naturlige sæsonrytme, som styres af den naturlige variation i dagslængde.

- Mink bliver ikke udsat for fysiske indgreb såsom trimning, halekupering eller kastration og når det hele er slut og de skal aflives foregår det på farmen umiddelbart efter, at de er fjernet fra buret og uden forudgående transport, påpeges det.

Resultatet er en lav forekomst af sygdom, dødelighed, bidmærker og skader hos mink. Når de pelses, er der kun få kliniske eller fysiske skader på deres krop, tænder og organer.

Skal helst holdes to og to
I rapporten kommer forskerne også ind på, at nogen har foreslået at mink holdes gruppevis, hvilket er noget, som pelsdyrbekendtgørelsen åbner mulighed for. I rapporten fastslås det dog, at forskning generelt viser mere aggression mellem mink i grupper end ved traditionel parvis hold af mink, og at det giver en større forekomst af bidsår og bidmærker.

Rapporten kan læses i sin fulde længde på agrsci.au.dk.

Læs også