Festdag på Fynsværket

Forleden afbrændte Fynsværket halmballe nr. 500.000. Det blev markeret på behørig vis.

Torsdag den 7. april rundede Fynsværkets nye halmfyrede kraftvarmeblok, Fyn Blok 8, som blev sat i kommerciel drift i begyndelsen af 2010, den første halve million forbrugte halmballer. Begivenheden markeredes med en lille »højtidelighed« med servering af iste og kransekage samt fotografering ved halmballen, som i dagens anledning var udsmykket med festlige rød/hvide bånd.

- Anlægget kører rigtig fint, fortæller kraftværkschef Klaus Winther, Fynsværket. For øjeblikket brænder vi ca. 1200 baller halm i døgnet. Det seneste år har vi brugt ca. 400.000 baller, svarende til 189.000 tons halm, hvilket er noget over det forventede. Blok 8 er bygget til et forbrug på 150.000 tons halm om året – men med mulighed for at afbrænde maksimalt 200.000 tons.

- Om sommeren er det fjernvarmeforbruget, der styrer, hvilket brændsel der bliver brugt, oplyser Klaus Winther. Affaldsforbrændingen kører for fuld styrke hele sommeren. Ved mindre varmeforbrug er det kulfyringen, der først drosles ned. Først hvis det ikke er nok, kan der blive tale om at neddrosle halmforbruget.

Fra bøvl til smuk svane
- Starten på den halmfyrede kraftvarmeblok på Fynsværket gav en masse bøvl - med blandt andet en filterbrand og problemer med vægtsystemet - men nu er den »grimme ælling« blevet til en smuk svane, sagde Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard, Flemløse, ved begivenheden på Fynsværket. Stougaard glædede sig over et godt og positivt samarbejde med Fynsværket.

Før den officielle markering af halmballe nummer 500.000 var der blevet afholdt et møde med deltagelse af Vattenfall Danmarks administrerende direktør, Bjarne Korshøj, Vattenfalls halmindkøber, Jeanette Bodi Sørensen, kraftværkschef Klaus Winther, Fynsværket, Hans Stougaard og Thomas Holst, henholdsvis formand og sekretær for Danske Halmleverandører, samt Niels Rasmussen, formand for den fynske landboforening Centrovice.

På dette møde drøftedes forberedelserne til et møde, som tirsdag den 10. maj skal finde sted i Energiministeriet med deltagelse af klima- og energiminister Lykke Friis, skatteminister Peter Christensen og fødevareminister Henrik Høegh, repræsentanter for Danske Halmleverandører, Vattenfall samt Landbrug & Fødevarer, sidstnævnte repræsenteret ved formanden for den fynske landboforening, Centrovice, Niels Rasmussen, Stenstrup.

Håb om mere halm
Et vigtigt emne for mødet med ministrene vil være en ændring af de afgiftsregler, der gælder for varmeforsyningen til for eksempel erhvervsgartnerier, og som betyder, at blandt andre de fynske gartnerier, som får leveret varme fra Fynsværket, kun kan trække afgiften fra, når varmen produceres på kul, men ikke, hvis produktionen sker på basis af halm – eller en blanding af kul og halm.

- Hvis disse komplicerede regler kan blive ændret, så gartnerierne ikke straffes økonomisk for at bruge varme produceret på halm, så er Vattenfall meget positive over for at ombygge Fynsværkets Blok 7, så den kan forbrænde 100-120.000 tons halm om året i samfyring med kul, oplyser Hans Stougaard. Det vil være en stor dag, når Fynsværket kan bruge 100.000 halm mere om året. Ikke mindst i lyset af, at Dong Energy har meldt ud, at de vil bruge mindre halm.

- Spørgsmålet er, om politikerne vil leve op til energibekendtgørelsens intentioner om at bruge mere biomasse. Men her har vi en styrkeposition på Fyn i kraft af, at vi allerede har et værk, der udelukkende fyrer med halm, vurderer Niels Rasmussen, Centrovice, der som nævnt vil repræsentere Landbrug & Fødevarer på mødet med ministrene.

Læs også