Drænvandet er for rent

Nordjysk planteavler i Limfjordsoplandet har opgivet etablering af minivådområde, fordi drænvandet er så rent, at et minivådområde ikke kan rense det yderligere. Han er nu klar til sag imod staten for uberettiget ekspropriation. Forsker er ikke overrasket.

- Jeg har nu fuld dokumentation for, at vandplanernes restriktioner med ekstra bræmmekrav, efterafgrøder med videre vil være fuldstændig nyttesløse på min ejendom,

Sådan lyder den markante udtalelse fra den nordjyske planteavler og drænmester Klaus Aage Bengtson, Gandrup, Øst for Aalborg.

Udmeldingen kommer efter, at han har måttet opgive et pilotprojekt med etablering af et minivådområde – simpelthen fordi drænvandet var for rent.

- Århus Universitet har målt vandkvaliteten fra mine dræn over flere måneder, og det viser sig, at vandet er så rent, at et minivådområde ikke kan rense det yderligere. Derfor har vi nu opgivet projektet, siger han og tilføjer, at situationen meget vel kan være den samme i store dele af Limfjordsområdet, hvor der er samme lavbundsjorde, som i området ved Gandrup.

Ingen kender den reelle udvaskning
Målingerne, der viser overraskende rent drænvand fra Klaus Aage Bengtsons jorde, overrasker ikke seniorforsker Charlotte Kjærgaard, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Aarhus Universitet.

Hun mener, at Vandplanernes reduktionskrav hviler på et alt for ringe grundlag.

- Ingen kender reelt den præcise udvaskning fra ejendomme i Limfjordsoplandet – og ingen ved, hvordan Vandplanernes reduktionskrav vil virke i praksis, siger hun.

- Vi har kun få målinger af udvaskning på markniveau, og langt fra alle typer af lokaliteter er dækket ind. Vi har ikke den viden, der skal til for at målrette indsatsen mod de sårbare arealer, fortsætter forskeren.

Klaus Aage Bengtson er nu klar til at stævne staten for uberettiget ekspropriation, hvis vandplanernes restriktioner indføres uden fuld kompensation.

 

Læs også