Licitationsmodel hilses velkommen

Formanden for Folketingets fødevareudvalg og Socialdemokraternes fødevareordfører ser begge muligheder i den licitationsmodel til randzoner, som sønderjysk landmand fremlagde i Effektivt Landbrug i sidste uge.

Landmand Hans Otto Sørensen, Skærbæk i Sønderjylland, fremlagde i går en licitationsmodel til randzoner her i Effektivt Landbrug. Modellen, som er skitseret i punktform her på siden, har han også fremlagt for Folketingets fødevareudvalg.

Og herfra lyder der anerkendende ord til modellen.

- Jeg er åben overfor input. Og modellen ser ikke tosset ud. Som jeg læser den, vil den kunne bidrage til, at vi får pillet jord ud, som er en betydelig kvælstofkilde, mens vi beholder mere robust jord. Og vi skal da finde de mængder kvælstof, vi skal finde, på den klogeste måde, så naturen tilgodeses og landmændene kan udøve deres erhverv på den bedst mulige måde, siger René Christensen, dansk Folkeparti og formand for Folketingets fødevareudvalg.

Sendt til ministeren
Også Socialdemokraternes fødevarepolitiske ordfører, Bjarne Laustsen, ser perspektiver i landmandens licitationsmodel.

- Kan man på nogen måde fjerne kvælstof billigere, end regeringen har lagt op til i Grøn Vækst, jamen så skal vi da gøre det. Landmandens idé er derfor med i vore overvejelser, siger han og forklarer videre, at fødevareudvalget har sendt Hans Otto Sørensen forslag til miljøminister Karen Ellemann (V) for en kommentar.

- Hvis hun ikke kan bruge modellen, vil vi have hendes svar på hvorfor, siger Bjarne Laustsen.

Han tilføjer, at Hans Otto Sørensens model harmonerer godt med tanker, han selv har gjort sig til talsmand for tidligere.

- Det er fint, at en landmand kommer og siger til os politikere, at han mener, tingene kan gøre smartere og bedre. Det skal vi lytte til. Men i Vendsyssel, hvor jeg kommer fra, siger vi så også: Hvad koster det? Og hvem skal betale? Kan man svare på det, kan meget lade sig gøre. Men samfundet har ikke uanede mængder penge. Og derfor skal der, hvis denne model skal i spil, findes en udligningsordning, hvor omkostningerne fordeles mellem de landmænd, der afstår fra at dyrke jord, og de der ikke gør, siger Bjarne Laustsen.

Alle skal tilgodeses
Ophavsmanden til randzone-licitationsmodellen, Hans Otto Sørensen, Skærbæk i Sønderjylland, så allerhelst, at idéen med randzoner helt blev sløjfet.

- Det bliver sindssygt dyrt. Men hvis politikerne bare vil det her, så har vi to muligheder. Vi kan føre en række sager ved domstolene. Og det kommer til at ske, hvis ikke man vil lytte til os.

- Eller også kan vi finde en model, som tilgodeser alle. Og det er her, mit forslag kommer ind, siger Hans Otto Sørensen.

Idé fra halmarbejde
Idéen til licitationsmodellen har sønderjyden fået gennem sit bestyrelsesarbejde i Danske Halmleverandører, hvor han har set, at licitationsmodeller kan fungere i det virkelige liv.

- Både jeg og mine kolleger kan jo regne ud, hvad vi har i dækningsbidrag pr. hektar. Og så kan vi byde ind med, hvad det skal koste at lægge arealer ud med randzoner og bræmmer.

- Derved får vi - ligesom med halm - de reelle kostpriser frem. Og så bliver det ikke politikerne, der skal gætte sig til et eller andet kompensationsbeløb. Man får samtidig lavet en bindende aftale mellem to parter, således vi kan undgå at skulle mødes i retssalene. For det er alternativet. Rigtig mange landmænd er parate til at gå hele vejen.

- Men jeg har da lige fået en kollega ind ad døren, som har læst om min idé i Effektivt Landbrug, og som synes, det er alle tiders idé. Så lad os nu se, om ikke også politikerne er lydhør, slutter Hans Otto Sørensen.

 

Læs også