Skarp kritik fra sydfynske skeptikere

Formanden for nationalpark-skeptikerne fortørnet over, at styregruppen ser 667 høringssvar overhørigt og i stedet går i dialog med lokalpolitikerne.

Bølgerne går højt i debatten om Nationalpark Det Sydfynske Øhav, hvor den offentlige høring netop har resulteret i 667 høringssvar.

I en pressemeddelelse kalder formanden for Foreningen af Nationalpark-skeptikere, gårdejer Bent Juul Sørensen, Ærø, det for alt andet end demokratisk, at formandskabet for styregruppen har sat sagsbehandling og indstilling fra styregruppen i bero for i stedet i de næste uger at holde møder med de politiske ordførere i de fem kommunalbestyrelser for at drøfte den videre proces.

- Men ikke nok med det, de turnerer nemlig rundt med en ny og anderledes plan med ændrede grænser. Altså en helt anden plan end den, vi har forholdt os til i høringssvarene, og som slet ikke har været til diskussion i styregruppen.

- Det er ikke orden. Det krænker vores opfattelse af demokrati, når styregruppen tilsyneladende tilsidesætter dit og mit og 665 andre høringssvar og bare fortsætter deres egen kamp for en nationalpark. Var det bare et hult ritual at sende nationalparkplanerne i høring, spørger en forarget formand for nationalparkskeptikerne, Bent Juul Sørensen.

Han så langt hellere, at kommunalpolitikerne fik ro til at læse de mange høringssvar og afgive et svar senest i august.

Læs også