Snydt i Aalborg-fusion

FORENING: Tidligere formand for regnskabsudvalget i Agri Nord, Martin Pinholt, Aalestrup, mener, at vesthimmerlændinge har været med til at tilbagebetale måske mere end syv millioner kroner, som Aalborg-medlemmer havde til gode ved Aalborg Amts Landboforening.

Da Hobro-Aalborg Landboforening fusionerede med Vesthimmerlands Landboforening, havde Aalborg-foreningen en gæld til sine medlemmer, som vesthimmerlændingene nu har været med til at betale tilbage over de seneste tre år, siden fusionen skete.

Det mener Martin Pinholt, mælkeproducent og tidligere formand for regnskabsudvalget i Agri Nord, som foreningen kom til at hedde. Han trådte ud af bestyrelsen i efteråret.

Han vurderer, at det drejer sig om cirka syv millioner kroner, som den tidligere Aalborg Amts Landboforening skyldte medlemmerne, der havde indbetalt a conto til landboforeningen.

- Jeg føler mig snydt, og der er tilbageholdt oplysninger både fra direktionen, formandskabet og revisionens side, siger han.

Han påpeger, at der i Hobro-Aalborg Landboforening desuden var 300 regnskaber mindre, end medlemmerne af Vesthimmerlands Landboforening blev oplyst om.

De samme punkter blev fremført på Agri Nords generalforsamling, hvor 33 ud af 174 stemte mod beretning og regnskab, og et flertal afsatte foreningens revisor.

Da Vesthimmerlands Landboforening fusionerede med Hobro-Aalborg Landboforening i 2008, fik den en gæld med oven i på måske mere end syv millioner kroner. Som den ikke var blevet oplyst om.

Det mener Martin Pinholt, Aalestrup, der finder det urimeligt, at vesthimmerlændingene skal dække Hobro-Aalborg Landboforenings gæld til Aalborg-landmændene, der stammer fra et a conto system, der blev oprettet i 90’erne.

- Aalborg Amts Landboforening må have manglet penge, da de oprettede a conto-systemet, og det ser ud til, at a conto-beløbet har dækket den gæld, for gælden har aldrig figureret i regnskabet, og vi blev ikke oplyst om den, da vi diskuterede fusionen, siger Martin Pinholt.

Han mener, at det kun er rimeligt, at Aalborg-medlemmerne får deres penge tilbage, men han mener ikke, det er rimeligt, at vesthimmerlændingene skal være med til at betale dem.

Han vil ikke afvise, at nedlæggelsen af a conto-systemet og tilbagebetalingen har en meget stor andel af foreningens underskud de seneste to år.

Han sammenligner fusionen med to landmænd, der indgår i et I/S, med hver sin traktor. Pludselig finder den ene landmand så ud af, at der er en gæld i den andens traktor, som han ikke kendte til.

Eftersom de to landmænd er gået sammen, så hæfter den ene pludselig for den andens gæld.

Mistillid til revisionen
Der gik næsten halvandet år, inden han fandt ud af, at der var en gæld. Han føler ikke, at han kunne få et klart svar fra hverken formandskab, direktion eller revisor.

- Jeg er glad for, at Agri Nord nu skal have en ny revisor, for jeg har aldrig været tryg ved den tidligere, siger han.

Det var der mange andre, der heller ikke var, for ved årets generalforsamling i Agri Nord, blev det ved en skriftlig afstemning besluttet, at landboforeningen skal have en ny revisor. 95 sagde nej til den nuværende revisor, mens 41 sagde ja.

Martin Pinholt har sammen med en række kollegaer i Vesthimmerland anmodet Agri Nord om at få ryddet op i tingene, og han er blevet indkaldt til et møde med formandskab og direktion, når der er fundet en ny revisor.

Her forventer han, at der er udarbejdet en redegørelse.

- Det er vigtigt at få ryddet op, siger han.

300 regnskaber færre end oplyst
Men det er ikke kun gælden til Aalborg-medlemmerne, som Martin Pinholt føler sig snydt af.

- Der blev oplyst, inden fusionen, at der var 300 regnskaber mere i Hobro-Aalborg Landboforening, end der reelt var, siger Martin Pinholt og sammenligner igen med de to landmænd, der er gået ind i et I/S.

- Så var der også færre hestekræfter i den ene traktor, siger han.

Et andet stort økonomisk problem, mener Martin Pinholt, er, at det har kostet meget mere end beregnet at indføre regnskabssystemet Ø90, som Aalborg-afdelingen ikke brugte før fusionen.

- Vi er nødt til at kende sandheden, så vi kan tage beslutninger derudfra og se fremad, siger han.

Skal ikke splittes igen
Selvom Martin Pinholt ikke havde været for fusionen, hvis han dengang havde vidst, hvad han ved nu, så mener han ikke, det er en løsning at splitte foreningerne igen.

Men med den økonomi, der er i Agri Nord, et underskud på op til 20 millioner i løbet af de seneste tre år, mener han, at der skal gøres nogle nødvendige tiltag.

Han mener, at landbocentret, dyrskuepladsen og sportshallen Skalborggaard i Aalborg skal sælges for at skabe en levedygtig virksomhed.

- Der skal penge i kassen, og medarbejderne kan sagtens være på centrene i Aars, Hadsund, Hobro og i Aalestrup, hvor vi står med et tomt center, vi ikke kan sælge, siger han og tilføjer:

- Vi skal have gjort noget ved det her. Der skal ikke lægges flere omkostninger over på landmændene. Det er livsnødvendigt, at vi har det mål, siger han.

Læs også