Høringssvar inden på fredag

Det kan endnu nås at afgive høringssvar til vand- og naturplanerne. Fristen er netop blevet udsat et par dage - til fredag den 8. april. Læs her, hvordan det gøres.

Høringssvar mod de foreslåede indsatskrav i forbindelse med natur- og vandplaner kan indsendes til og med fredag den 8. april. Landbrugets organisationer har opfordret til, at så mange som muligt afgiver deres høringssvar, og det kan gøres ganske enkelt.

Ved at følge anvisningerne i boksen er det muligt både at se, om der er forhold på den enkelte matrikel, der bør gøres indsigelser mod. Selv om der kan være både uforståelige forhold eller direkte forkerte oplysninger om bedriftens forhold i oplysningerne på naturstyrelsens hjemmeside, bør det ikke holde nogen tilbage for at indsende et høringssvar.

Høringssvaret skal indsendes elektronisk på en særlig formular, der findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Her er det i øvrigt allerede nu muligt at se eksempler på høringssvar. Både eksempler fra organisationer eller rådgivere, som er både omfattende og har et stort bilagsmateriale vedhæftet. Og fra enkeltpersoner, der med blot en enkelt sætning påpeger et forhold på ejendommen, der kan blive til gene eller medføre øgede omkostninger for den enkelte lodsejer.

Sådan indsender du et høringssvar

Gå på nettet – og følg anvisningerne punkt for punkt

 

1. Klik ind på www.naturstyrelsen.dk

2. Nederst på forsiden klikkes på »Se vandplanerne«. Herefter kommer et danmarkskort frem.

3. Til højre for kortet klikkes »Se planer på kort«. Herefter kommer endnu et danmarkskort frem.

4. Find og klik på »søg« i bjælken hen over kortet. I gardinet vælges »hvad gælder for en adresse«

5. I felterne vælges først »Kommune«, herefter »Vej« og sidst »Husnummer«

6. Når man er inde på kortet over ejendommen, giver det bedst overblik at klikke ortofoto 2010 i venstre søjle.

7. Her er der masser af muligheder for at se, hvad der er gældende for ejendommen. Klik for eksempel på »Indsatskrav: Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger« og lad kortet opdatere for at se, om der kommer noget frem på matriklen.

8. Efter at have undersøgt de forskellige indsatskrav med videre på kortet – det kan godt tage nogen tid at gå det hele igennem, er det tid at udfylde høringssvaret.

9. Tilbage på siden, hvor henvisningen er til vandplanerne (punkt 2), er der i sidens højre side mulighed for at klikke på »Send høringssvar«.

10. Herefter kommer en grundig vejledning, der sikrer, at alle felter udfyldes, så det er klart hvilket vandopland, indsigelsen vedrører og så videre. Der kommer automatisk vejledning i at vedhæfte bilagsmateriale (kortbilag eller lignende). Til slut skal felterne med navn og adresse udfyldes, og der kan trykkes på send-knappen. 

Læs også