Ærø fortsætter

Med genvalg af formanden for to år holder familielandbrugerne på Ærø liv i lokalforeningen.

Mens Familielandbrugets lokalforeninger flere steder er ophørt holder man stand på Ærø.

- Det skal medgives, at det er en snæver kreds, når der indkaldes til generalforsamling i Ærø Familielandbrug, erkender formanden Christen A. Christensen, Vester Bregningemark, efter mødet i forrige uge.

På Vindeballe Kro var der mødt seks medlemmer op ud af foreningens 24 medlemmer. Heraf 12 er aktive og øvrige 10 er passive.

- I vores målestok møder vi også landbrugets aktuelle problemer. Ikke mindst en produktpris, som burde være bedre i forhold til indsatsen, konstaterer formanden.

På generalforsamlingen var der lejlighed til at drøfte tidens højaktuelle emner om efterafgrøder, vand- og naturplaner, herunder nationalpark. Hvad sidstnævnte angår, er det formandens opfattelse, at medlemmerne er meget skeptiske, men ikke alle giver udtryk for deres holdning.

Miljøtiltag påvirker driften
- Som eksempel på lovgivningens indflydelse, så vil miljøændringer omkring Møllesøen ved Drejet kunne påvirke nogle medlemmers drift af deres landbrugsejendomme, nævner Christen A. Christensen.

- Muligheden for ændring af rørlagte dræn kan også blive til gene, og det er svært for de enkelte at vurdere risikoen. Derfor er det relevant at have kontakt til konsulenterne, som vi har samarbejde med.

Det gælder for miljørådgivning ude fra, men også det praktisk faglige på Ærø, hvor medlemmerne har kontakten til planteavlskonsulent Anders B. Christiansen på kontoret i Ærøskøbing, hvor huset er fælleseje for Centrovice og Ærø Familielandbrug.

- Det største problem i praksis er måske det nye med efterafgrøder. På Ærø har den lokale placering stor betydning. På den ene side af øen er der afløb til Øhavet med større krav, end hvis afledningen sker til Østersøen, hvor kravene er anderledes, bemærker Christen A. Christensen.

Snæver medlemskreds
Antallet af familielandbrug udvikler sig ikke ligefremt positivt, og derfor vil medlemstallet også på Ærø være vigende.

- Der var formandsvalg i år, og jeg lod mig genvælge for de næste to år. Er der ikke til den tid en afløser, så må foreningen vurdere den videre fortsættelse. Økonomisk lider vi ikke nød med en foreningskapital på omkring 100.000 kroner, men der bliver et lille underskud hvert år, kunne formanden konstatere også efter dette års generalforsamling.

- Vi har det lidt besværligt med at komme hjemmefra og bruge pengene til udflugter, så det får kassen til at strække længere, siger Christen A. Christensen, som på sigt ser en mulighed i at fortsætte sammen med Sydfyns Familielandbrug.

Læs også