Effektivt griseår

Selv om finansieringen kan blive en stor udfordring, slipper vi ikke for 2013-kravene, understregede Per Brems Jensen på årets »Svineforum« i Centrovice.

Effektiviteten i svineproduktionen udviser stadig fremgang. Alligevel har de fleste svineproducenter svært ved at mobilisere den helt store optimisme i en dagligdag, som, trods prognoser om stigende notering, er præget af højere foderpriser og strammere lovgivning, ikke mindst kravet om løsgående søer fra 2013.

Det var nogle af emnerne, da Centrovice onsdag den 9. marts for tredje år i træk afholdt »Svineforum« i Vissenbjerg med over 100 deltagere.

Bestyrelsesmedlem Per Brems Jensen, Skamby, konstaterede, at ordningen med »gult kort« har virket. Han understregede vigtigheden af at overholde lovgivningen og pegede på, at der vil blive holdt meget kraftigt fast i, at der skal være løsdrift for de drægtige søer fra 1. januar 2013.

- Vi må acceptere, at det er en EU-lov, sagde Per Brems. Holland og Tyskland er meget langt fremme med hensyn til løsdrift. Jeg tror ikke på, at vi slipper for det. Og fra 2015 skal endnu flere krav være opfyldt. Det bliver – ikke mindst her på Fyn – en stor udfordring at få disse ting finansieret.

Usammenhængende økonomi
Rådgivningschef Louise Helmer nævnte, at prisstigningerne i andet kvartal 2010 gav en vis optimisme. Året bød på den første store offentlige debat om antallet af dødfødte grise og grise, der døde i diegivningsperioden. Antibiotikaforbruget er faldet, og Danmark ligger meget lavt i forhold til andre lande. Der er en positiv udvikling med hensyn til skuldersår. Men med 2013-problematikken er det ved at være nu.

Louise Helmer pegede på, at det er femte år i træk med en usammenhængende økonomi i svineproduktionen. Nogle prognoser spår, at noteringen når 13 kroner inden sommerferien. Men mismodet spreder sig, ikke mindst på Fyn.

Stadig store forskelle
Chefkonsulent Jan Brochstedt Olsen slog fast, at slagtesvinenes foderforbrug pr. kg tilvækst ikke er blevet ringere end for 15 år siden, men det er stort set heller ikke blevet bedre – nemlig 2,86 Fe i 1996 og 2,85 Fe i 2010. Soholdets resultater går stadig og stærkt opad. Det betyder en million flere grise hvert år. Samtidig er dækningsbidraget (DB) gennem årene faldet med 25 procent for slagtesvin og ca. 12 procent for søerne.

Mens slagtesvinenoteringen sidste år var lidt højere i Tyskland end i Danmark, er bøtten nu vendt, så den tyske notering indtil nu i år er 67 øre pr. kg under den danske notering. Prognoserne for 2011 peger på et DB på 3.500 kroner pr. so og 53 kroner pr. slagtesvin. For begge driftsgrene er der stadig store forskelle fra de bedste til de dårligste besætninger.

Effektive producenter
Svinebrugskonsulenterne Finn Rasmussen og Lone Grube Hansen gennemgik resultaterne fra E-kontrollen i 2010 og præsenterede de tre bedste slagtesvineproducenter, de tre bedste soholdere samt årets »højdespringere«. Tallene viste, at de mest effektive besætninger i begge kategorier også havde opnået de bedste DB.

Bedste soholder med produktion af 30 kg’s grise var Søren Melvej, Sdr. Højrup, med et gennemsnit på 32,7 fravænnede grise pr. årsso og et DB på 6.336 kroner pr. årsso. På andenpladsen kom sidste års nummer et, Kim Jensen, Nr. Nærå, med 32,2 fravænnede grise pr. årsso og DB 4.768 kr. pr. årsso. Det er andet år i træk, at Søren Melvej og Kim Jensen bytter plads på »sejrsskamlen«. Nummer tre blev Bent H. Pedersen, Aare, med 32,1 fravænnede grise pr. årsso og DB 4.231 kr. pr. årsso. E-kontrollens gennemsnit var 28,9 fravænnede grise og DB 4.251 kr. pr. årsso.

Blandt slagtesvineproducenterne gik førstepladsen til sidste års nummer tre, Christian Lundegaard, Ebberup, med en gennemsnitlig daglig tilvækst på 921 gram, et foderforbrug på 2,58 FEsv pr. kg tilvækst og et DB på 206 kr. pr. svin. Nr. to blev Ole Iglemose Larsen, Gislev, med en gennemsnitlig daglig tilvækst på 1.013 gram, 2,67 FEsv pr. kg tilvækst og DB 113 kr. pr. svin. På tredjepladsen kom Søren Nielsen, Assens, med 927 gram daglig tilvækst, 2,58 FEsv pr. kg tilvækst og DB 183 kr. pr. svin. Gennemsnittet for alle slagtesvineproducenter i Centrovice var 904 gram daglig tilvækst, 2,86 FEsv pr. kg tilvækst og DB 118 kr. pr. svin.

Årets højdespringere var blandt soholderne Thaysen & Lyck, der var gået fra en 25. plads til en 5. plads. Og blandt slagtesvineproducenterne Keld Jensen, der var gået fra en 89. plads til en 8. plads.

Læs også