Sammenhold og dialog skal bane vejen ud af krisen

Krisen i landbruget er både dyb og langvarig. Derfor er sammenhold i erhvervet også vigtigere end nogensinde, lød et af budskaberne fra formand i Østjysk Landboforening, Finn Pedersen, da foreningen holdt generalforsamling i Horsens.

- Vi arbejder målrettet på at opnå et fælles samspil mellem landmænd, politikere og finansieringsselskaber. Sammenholdet i landbruget er jo netop det, der har båret os frem til det, vi er i dag. Derfor er det for mig afgørende, at vi giver opbakning til den strategi, der er lagt i Landbrug & Fødevarer.

Orden er formand i Østjysk Landboforening, Finn Pedersen, og faldt i forbindelse med foreningens generalforsamling, der fandt sted hos LRØ i LandbrugetsHus i Horsens.

Dermed udtrykte Finn Pedersen sin ubestridte støtte og opbakning til Landbrug & Fødevarer, og selv sammenlignede han det med fodboldens verden:

- Det drejer sig om, at man som landmand vil være med til at spille inde på banen, eller om man vil sidde på udskiftningsbænken og råbe ind på banen. Der har været en tendens til, at nogle få hellere ville sidde på sidelinjen, fordi man ikke har været enig med træneren – det giver altså ingen indflydelse.

Savner politisk opbakning
Et dansk landbrug og fødevaresektor i førertrøjen, men også især et landbrugserhverv, der er under voldsomt pres på økonomien.

Finne Pedersen lagde ikke skjul på, at han mener landbruget sidder med nøglen til vækst og velstand i den danske samfundsøkonomi, både indenfor fødevarer og bioenergi, men det kræver politisk opbakning.

- Vi kan i løbet af de kommende år være en del af løsningen for Danmarks målsætning om at blive fri for fossile brændstoffer. Men så må man som ansvarlig politiker i dette land forstå, at man ikke skal kvæle enhver form for initiativ og innovation med fuldstændig håbløse krav og bureaukrati, så er landbruget her jo ikke, når det går op for danskerne, at vi er en del af løsningen, sagde Finn Pedersen, der især efter politisk udspil til bedre rammevilkår for landbruget.

Kedelig sag
Som sin formandskollega, Jens Gammelgaard, Landboforeningen Odder-Skanderborg, kom også Finn Pedersen kort ind på den kedelige sag som Østjyllands Politi er ved at starte omkring ulovlig brug af gødning blandt 160 landmænd primært i Østjylland.

- Det er en rigtig kedelig sag, som vi på det kraftigste tager afstand fra, og som måske kan føre til eksklusion i medlemskredsen, konstaterede Finn Pedersen.

Sagen drejer sig om ulovlig importeret kvælstofgødning, der er indkøbt og spredt uden om gødningsregnskaberne hos de involverede landmænd.

Læs også