Konventionelle landmænd frasiger sig gmo

Økologisk Landsforening fastholder, at gmo-fri markdrift i Danmark er en fordel for hele landbruget, og foreningen håber, at endnu flere vil tage kritisk stilling til teknologien.

Økologisk Landsforening glæder sig over, at konventionelle kollegaer landet over har registreret deres marker som garanteret gmo-fri.

I 2010 lancerede Økologisk Landsforening sammen med Thise Mejeri, Naturmælk, Danmarks Biavlerforening og Frie Bønder - Levende Land kampagnen »GMO-frit Danmark«. Det har resulteret i, at 60 konventionelle landmænd har registreret deres marker som garanteret gmo-fri på www.gmofri.dk.

- Det viser, at der også blandt vores konventionelle kolleger er skepsis over for en teknologi, som ikke en gang eksperterne kan give et entydigt svar på de langsigtede konsekvenser for natur, miljø og mennesker og dyrs sundhed af, siger Anders Lund, formand for Planteavlsudvalget i Økologisk Landsforening.

Endnu et skridt mod bulk
- Dansk landbrug er desperat på jagt efter det, der kan adskille det fra konkurrerende lande med lavere omkostninger. Vælger man gmo-vejen, er det endnu et skridt i retning af bulkvareproduktion, hvor mængde og pris er eneste konkurrenceparametre – det kan dansk landbrug ikke leve af, understeger han.

- Danmark kan blive frontløber for produktion af gmo-fri kvalitetsfødevarer og landbrugsråvarer. Produkter, som vil have en højere markedsværdi, mener Anders Lund.

Trussel mod økologi og frit valg
Gmo er forbudt i økologien, og derfor er dyrkning af gmo-afgrøder på danske marker ifølge foreningen en trussel mod økologien på grund af risikoen for forurening.

- Vi ved fra udenlandske erfaringer, at utilsigtet spredning af gmo i naturen og i håndteringen af afgrøderne er meget vanskelig at undgå. Derfor vil der med stor sandsynlighed komme gmo-forurening i økologisk foder og fødevarer, hvis gmo bliver dyrket på danske marker, siger Poul Pedersen, mejerichef Thise Mejeri og formand for Virksomhedsudvalget i Økologisk Landsforening.

At købe økologi er i dag forbrugernes mest sikre måde at fravælge gmo på. Flere undersøgelser såvel som markedet har vist, at et flertal af ikke bare danske, men også europæiske forbrugere er modstandere af gmo. Deres mulighed for et frit valg om gmo skal ifølge landsforeningen sikres ved at beskytte økologien mod gmo.

Nul-grænse for gmo i  økologi
I øjeblikket er Folketinget i gang med en modernisering af den såkaldte »Sameksistenslov«, som på papiret skal sikre, at forurening ikke sker. Der bliver fra politisk og fra Landbrugs & Fødevarers side lagt op til, at man i forbindelse med fastsættelse af afstandskrav mellem økologiske og gmo-marker må acceptere en vis mængde gmo-forurening på de økologiske marker.

- Der vi principielt dybt og inderligt imod. Økologi er pr. definition gmo-fri, og udgangspunktet for diskussionen om sameksistens – herunder afstandskrav – må derfor være en nul-grænse for gmo i økologien, siger Poul Pedersen.

Han understreger samtidig, at sameksistensreglerne skal tage højde for erstatningsansvaret.

- På gmo-området er der i dag ikke et princip om, at »forurener betaler«. Virksomheder og landmænd, som får forurenet sine produkter med gmo, har derfor for dårlig mulighed for af få erstatning for sit økonomiske tab, siger Poul Pedersen.

Læs også