Ideerne blomstrede på Dalum

Dalum Landbrugsskole har netop gennemført en innovations-uge, som sluttede med en konkurrence i bedste X-faktor stil.

Ideerne fløj højt på Dalum Landbrugsskole i forrige uge – men dog hele tiden med en rimelig jordforbindelse.

De 68 agrarøkonomstuderende på Dalum Landbrugsskole beskæftigede sig i hele uge 8 med innovation. Og de mange ideer, som kom frem i ugens løb, blev afslutningsvis præsenteret for et publikum bestående af hele agrarøkonom-holdet samt et dommerpanel, som til sidst i bedste X-faktor stil udpegede den gruppe, der havde fremlagt det mest innovative og iderige projekt.

Ugen startede med, at de 68 Dalum-studerende sammen med kolleger fra de øvrige landbrugsskoler – tilsammen 120 – var samlet på Strib Efterskole til en todages innovationscamp med temaet »Landdistriktsmidler, og hvordan får vi liv på landet og bliver et engageret og synligt erhverv?«

Udspring i gylletanken
Onsdag og torsdag blev de 68 Dalum’er - fordelt på 16 grupper - præsenteret for fem »problem-ejere« med hver deres udfordring. De studerende valgte sig ind på, hvilken problem-ejer de ville arbejde med, og de havde så små to døgn til at fremkomme med forslag, ideer og gerne en foreløbig forretningsplan for deres projekt. Fredag præsenterede grupperne i skolens festsal deres projekter for ejerne, dommerpanelet og et engageret og applauderende publikum.

Nytænkning og spændende ideer var der masser af, og hovedparten fik anerkendende ord fra såvel dommerne som de fem »værter«, der havde stillet sig selv og deres virksomhed til rådighed for innovationsugen.

Ideerne spændte lige fra indretning af paintballcenter og opbevaring af campingvogne over naturprojekter, hoteldrift, produktion af kødspecialiteter, friluftsliv, restaurationsvirksomhed og udlejning af selskabslokaler til kanoudlejning og indretning af badefaciliteter med udspring i en tidligere gyllebeholder.

Innovation for alle pengene
De fem »problem-ejere« var:

Administrationschef Henrik Agner, Dalum Landbrugsskole, der efterlyste ideer til udnyttelse af den bygning, som tidligere rummede Dalum Landbrugsskoles mejeri. Her kom blandt andet forslag om indretning af fitnesscenter, etablering af paintballbane og opbevaring af campingvogne.

For Johan Engbo Christiansen, Hjørring, der har en større malkekvægbesætning, lød nogle af projekterne på ammekøer, maskinstation, energipil, campingplads og »Østergårds Kødspecialiteter«.

Lene Brandenborg, der er underviser på Dalum Landbrugsskole, ejer sammen med sin mand et mindre landbrug ved Kolding. Blandt forslagene her var »Skovlundgård Naturcenter« med friluftsliv, lejrskoler, konferencecenter, naturbørnehave og servering af kød fra forskellige dyr.

Dalum Landbrugsskoles forstander, Jørgen P. Jensen, fik en del bud på, hvordan hans fødegård på Nordfyn kunne gøres lidt mere eksotisk.

Elektroniske frikadeller
X-faktor vinderprojektet, som blev præsenteret af Andreas Jeppesen og Morten Helsted, handlede om Poul Martin Egdals gård ved Kværndrup. Her er der en stor svineproduktion, hvor en del af staldapparatet bliver ulovligt i 2013. Vinderforslaget gik på økologisk opformering af grise, hvor galtgrisene skulle forsynes med et særligt transponder-øremærke, så kunderne kunne følge deres egen gris.

Endvidere skulle kød fra ejendommen, inden det kommer i butikkens køledisk, forsynes med et særligt mærke, som kan spottes med en i-phone, der så kan vise en person, som demonstrerer, hvordan man for eksempel kan lave frikadeller af kødet.

Dommerne i konkurrencen var kostvejleder og indehaver Lone Hedegaard, Gothenborg Økologisk fjerkræ og gårdbutik, Them, og direktør, chefkonsulent Nils Rasmussen, Patriotisk Selskab. Begge var imponerede over den store iderigdom og roste mange af projekterne.

Læs også