Tyske Getreide udfordrer danske grovvaregiganter

Getreide AG fra Rendsburg har købt lagerfaciliteter på Orehoved Havn på Nordfalster. Dermed gearer organisationen, der på dansk grund har været lokaliseret i sønderjyske Sandager, sig til et raps- og kornindtog på Lolland-Falster og Sjælland.

Konkurrencen på det danske grovvaremarked øges nu.

Det sker som følge af, at Getreide AG, der er lokaliseret i Rendsburg midt i Slesvig-Holsten ved Kielerkanalen, nu etablerer sig på Orehoved Havn på Nordfalster. Det sker i det såkaldte Godshotellet Sjælland på havnen.

Samtidig har det tyske grovvarefirma, der i et halvt års tid har samlet erfaringer i Sønderjylland fra et kontor i Sandager, etableret selskabet Getreide Danmark.

I Sønderjylland har virksomheden primært solgt tysk produceret foder og i mindre grad handlet med markafgrøder.

- Med dannelsen af et dansk selskab og med købet af lagerfaciliteterne skal aktiviteterne i det jyske vokse. Men det er samtidig begyndelsen på betydeligt større ambitioner på rapsfrø- og kornområdet - specielt på Sjælland og Lolland-Falster, siger Henrik Madsen, der sidder i direktionen hos Getreide AG.

Gennemtænkt placering
Henrik Madsen pointerer, at placeringen af det første lager i Orehoved langt fra er tilfældigt.

- Midt i en maltbyg- og hvederegion kan vi i opkøbet gøre god brug af vores mangeårige ekspertise fra handel og malteridrift, siger Henrik Madsen.

Han tilføjer, at lageret på Nordfalster ligger godt for at opkøbe raps og afskibe den direkte til Getreide AG's oliemølle i Rostock.

- Her forarbejder vi allerede nu 500.000 ton årligt. Og fra og med høsten 2011 skal vi bruge 1 mio. ton raps. Og hvorfor skulle ikke også dansk landbrug nyde godt af, at der står en stor og effektiv fabrik lige syd for Gedser?, lyder det fra Henrik Madsen.

Vækst for øje
Han pointerer videre, at Getreide AG - og dermed også Getreide Danmark - i kraft af en betydelig ekspertise indenfor handel med grovvarer for den danske landmand vil udgøre et godt alternativ til de få tilbageværende aktører på grovvaremarkedet.

- Som privat virksomhed kan Getreide AG i mange tilfælde agere anderledes end andelen. Og vi har vores styrke i, at handlen i udpræget grad forankres i vores egen forarbejdning, fastslår Henrik Madsen, og tilføjer:

- Getreide Danmark er grundlagt med vækst for øje. Der vil derfor, så hurtigt det kan lade sig gøre, blive tilbudt rapsskrå og såsæd af egen produktion samt gødning og plantebeskyttelse fra lagret i Orehoved. De jyske landmænd vil fortsat blive betjent fra kontoret i Sandager og lagre i Slesvig-Holsten.

I gang med ombygning
De kommende måneder vil ifølge Getreide Danmark blive brugt til væsentlige ombygninger af lageret i Orehoved og til at få etableret en dansk salgsorganisation, så man kan være klar til høsten 2011.

- Vi forventer allerede inden udgangen af marts at være i stand til at tegne kontrakter med landmænd på Sjælland og Lolland-Falster, således som det allerede er tilfældet i Jylland i dag, siger Henrik Madsen.

Leveringer i mindre omfang til Orehoved skulle være muligt allerede fra maj-juni i år.

- Vi er således meget interesseret i at være med til at handle de sidste gårdpartier af såvel rapsfrø som korn fra høsten 2010. Og med et godt og effektivt koncept håber vi, at Getreide Danmark vil blive »taget godt imod« af de danske kunder, slutter Henrik Madsen.

Godsejer Lars Hvidtfeldt, »Gl. Kirstineberg« ved Nykøbing Falster, hilser det nye grovvarefirma på Orehoved Havn velkommen til Lolland-Falster og Sjælland.

- Det er altid godt og sundt med konkurrence. Så set fra det synspunkt er det interessant, det der nu sker. Jeg må dog indrømme, at jeg ikke kender grovvarefirmaet Getreide. Men jeg håber, det er en god, solid og seriøs virksomhed, lyder kommentaren fra Lars Hvidtfeldt, der får firmaet som en tæt nabo til Gl. Kirstineberg.

På Gl. Kirstineberg produceres foruden pottejuletræer og frugt også traditionelle kornafgrøder som hvede, rug og maltbyg. Hertil kommer frøavl og sukkerroer. Lars Hvidtfeldt handler i dag med DLG såvel som med Danish Agro.

Hans bedrift har et driftssamarbejde med to naboer og driver samlet cirka 1.500 hektar jord.

Læs også