Rekordår for DLG

113 millioner af overskuddet på 282 millioner kroner kommer retur til medlemmerne. To tredjedele er hentet gennem grovvarekoncernens voksende udenlandske aktiviteter.

Direktionen og DLG-formand Niels Dengsø Jensen ved godt, hvad de skal få tiden til at gå i lange vinteraftener i denne tid. Ved ikke mindre end 22 møder fremlægger de nemlig rekordregnskabet for 2010 ved valg- og regnskabsmøder over hele landet.

Det er første gang, at medlemsmøderne afvikles udelukkende som aftenmøder, og her vil de i formandens beretning og gennemgangen af regnskabet få at vide, at overtagelsen af en god part af Aarhusegnens Andel, et stort fodersalg, stigende råvarepriser og lukrative udenlandske aktiviteter gav DLG en omsætningsstigning fra 34,1 til 39,4 milliarder kroner. Faktisk er næsten to trediedele af driftsresultatet skabt i udlandet og gennem forretninger uden for landbruget.

Nettoresultatet lyder på på 282,1 millioner kroner, hvoraf de 113 millioner kroner føres tilbage til medlemmerne i forhold til deres samhandel med grovvarekoncernen i det forgangne år.

Det sker dels som forrentning af deres egenkapital - og hvis andelskapitalen med årene er vokset til over 150.000 kroner - som direkte udbetaling af halvdelen af overskuddet og resten ind som en slags »pensionsordning« til den dag gården afhændes. Overskudsdeklarationen er fordelt indenfor de forskellige områder som samhandel med foder, vitaminer, udsæd samt køb af korn. Således udbetales eksempelvis to kroner pr. kg indkøbt hvede hos DLG.

Tilfredshed
- Der skal ikke herske tvivl om, at vi er meget tilfredse med koncernens resultater. Vi står i det hele taget med et regnskab, der bekræfter, at bredden i vores koncern er et aktiv, som vi også vil forfølge i årene frem, lød det fra DLG’s administrerende direktør, Asbjørn Børsting, efter selskabets repræsentantskab i Horsens havde godkendt rekordregnskabet.

- Omsætningsmæssigt dækker året over to vidt forskellige scenarier, hvor prisniveauet på korn, protein og foder i 1. halvår generelt var lavt, mens de forholdsvis store prisstigninger på basisråvarer hen over sommeren gav et væsentligt højere prisgrundlag for koncernens aktiviteter i 2. halvår, nævner Asbjørn Børsting.

Koncernomsætningen fordelte sig – baseret på selskabernes hjemsted – med 44 procent i DLG amba og danske datterselskaber, 44 procent i Tyskland og 7 procent i Sverige, mens de øvrige lande tilsammen tegnede sig for 5 procent.

Den samlede koncernegenkapital voksede fra 2.980 millioner kroner i 2009 til 3.358 millioner kroner i det forgangne regnskabsår.

Læs også