Første landbrug med en MT Højgaard stald

Det var miljøkonsulenten, der anbefalede Jakob og Jørgen Spangsberg fra Hanning at interessere sig for MT Højgaards miljøforbedrende staldkoncept. Nu bliver brødrene Spangsberg pionerer med den nye staldtype, som er med til at højne sundheden og mælkens kvalitet.

Mælkeproducenten I/S Spangsberg ved Skjern bliver det første landbrug til at investere i bygge- og anlægsvirksomhedens nyudviklede løsdriftsstald med MT Højgaards integrerede luftskiftesystem. Sammen med et luftrensningsanlæg reduceres ammoniakudslip og lugtgener betydeligt. Stalden opføres af bygge- og anlægsvirksomhedens landbrugsdivision MT Højgaard Agri.

Den kun tre år gamle division har dermed fået sit gennembrud for staldkonceptet. Der er tale om et koncept med både løsdriftsstalde til kvæg og med svinestalde. Staldene er teknisk set skåret over samme læst med integreret luftskifte under spaltegulvene, luftrensning for ammoniak og lugt samt styringssystemet MT Højgaard Smart Farm til begge staldtyper.

Anbefalet af miljøkonsulenten
I/S Spangsberg ejes af brødrene Jakob og Jørgen Spangsberg fra Hanning nord for Skjern. Jakob Spangsberg skal stå for mælkeproduktionen i den nye stald, når den står færdig til oktober, mens Jørgen Spangsberg fremover skal tage sig af driften af selskabets jordarealer og opdræt af ungdyr og kvier. Løsdriftsstalden opføres på en landbrugsejendom på Kongsholmvej i nærheden af den fædrene gård »Kirkegaard«, hvor brødrene er femte generation.

 - Det var vores lokale miljøkonsulent, som fortalte os, at den nye staldtype så spændende ud, og derfor kontaktede vi MT Højgaard for at se nærmere på konceptet. Vi mener luftrensningen gør stalden fremtidssikret, da det kan blive en stor udfordring at få lov til at udvide landbrugsbedrifterne i fremtiden, fordi lovgivningen vedrørende ammoniakudslip helt sikkert bliver skrappere. Luftrensningen vil gøre det nemmere at få miljøgodkendelserne i fremtiden, siger Jakob Spangsberg.

Miljøstyrelsen har netop sagt god for, at systemerne til ammoniakrens og fjernelsen af lugt er tilstrækkeligt dokumenteret og må installeres hos mælkeproducenterne.

Stor stald med bedre logistik
I/S Spangsbergs nye produktionsanlæg til godt 400 årskøer består af en løsdriftsstald og en malkestald ved siden af – i alt næsten 5000 kvadratmeter. Løsdriftsstalden er forberedt for udvidelse, når der bliver brug for det, og selv med en udvidet stald bevares den samme gode logistik.

MT Højgaards stald kendetegnes ved at være væsentlig bredere end traditionelle stalde med en fast bredde på 74 meter. Den bredere staldtype gør arbejdet mere overskueligt og vandringerne kortere, hvilket gør hverdagen nemmere for både dyr og mennesker.

Højere velfærd og kvalitet
Stalden udstyres med sengebåse med sand for at sikre en højere dyrevelfærd. Det integrerede og patentanmeldte luftskiftesystem blæser luft hen over gyllen under spaltegulvet og opfanger ammoniakken, der herefter frarenses.

- Spaltegulvet og fjernelsen af ammoniakdampene under gulvet vil medføre et bedre staldmiljø og dermed færre klovsygdomme som Digital Dermatitis. En bedre sundhed og velfærd samt mindre stress højner mælkekvaliteten og produktionen, siger Jakob Spangsberg.

 

Læs også