Intet »big bang« på det fynske marked for landbrugsejendomme

Kreditorerne vil hellere se problemet med det fastlåste ejendomsmarked løst over tid, siger Nova Bank Fyns underdirektør Jesper Lyhne.

Hvis der sidder landmænd og venter på, at der pludselig kommer en masse billige landbrugsejendomme til salg på Fyn, må de væbne sig med tålmodighed eller anlægge en anden strategi. Det sker nemlig ikke, vurderer underdirektør i Nova Bank Fyn, Jesper Lyhne.

- Det fastlåste ejendomsmarked bliver ikke løst ved et »big bang«, hvor alt, hvad der skal lukkes, kommer på tvangsauktion. Det er ikke i kreditorernes interesse. De ser hellere problemet løst over tid, siger Jesper Lyhne, som peger på, at der er seriøse købere til landbrugsbedrifter på markedet, men det aktuelle bytteforhold for landbrugsvarer – især når det gælder svinekød – er for dårligt.

Det gør det vanskeligt at få sat gang i køb og salg af landbrugsejendomme.

- Der skal skabes et bytteforhold, som landmanden kan leve af. Hvis selv de bedste producenter begynder at nærme sig et negativt dækningsbidrag, så hænger tingene ikke sammen. På et tidspunkt må der komme et fornuftigt bytteforhold. Ellers kan der ikke produceres landbrugsvarer i Danmark, siger Jesper Lyhne.

23 ejendomme tilbage
Da Nova Bank Fyn blev en realitet efter Fionia Banks forlis, kom 40 heltidsbedrifter med over i den nye afviklingsbank. Her blev der foretaget en vurdering, hvor bedrifterne blev delt i tre grupper. En tredjedel, som blev vurderet til at kunne fortsætte, en tredjedel, som det så meget sort ud for, og en tredjedel, som befandt sig midt imellem de to ydergrupper.

- Til landmændene i den dårligste tredjedel var vi nødt til at sige, at vi ikke kunne hjælpe dem. De er overgået til kreditforeningen til brugeligt pant, hvorefter nogen af dem er gået på tvangsauktion, mens andre stadig er til brugeligt pant, fortæller Jesper Lyhne.

Siden er yderligere syv landbrugsengagementer, som Nova Bank Fyn har tabt hele udlånet på, overgået til brugeligt pant hos kreditforeningen, så den fynske afviklingsbank nu har 23 landbrugsejendomme tilbage.

Bankerne vil ikke have dem
De resterende 23 bedrifter står heller ikke i nogen let situation. Det har nemlig vist sig endda meget svært at få andre banker til at tage dem ind som kunder på grund af den generelle økonomiske situation i landbruget.

- De andre banker imødeser i forvejen tab på deres egne landbrugskunder. Derfor er de ikke interesserede i at tage nye landbrugskunder ind, siger Jesper Lyhne, som samtidig peger på, at problemet med den fastlåste situation på markedet for landbrugsejendomme ikke isolerer sig til de banker, der som Nova Bank ligger i Finansiel Stabilitet. 

- Der er cirka 12.000 heltidsbedrifter i Danmark, hvoraf vi har de 23. Finansiel Stabilitet har til sammen cirka 100 landbrugsejendomme. Det er uendelig få set i det samlede perspektiv, men følelsesmæssigt fylder de meget i landmændenes bevidsthed, vurderer Jesper Lyhne.

Gælden skal barberes ned
På grund af det aktuelle bytteforhold for landbrugsvarer har Nova Bank Fyn nedjusteret forventningen og håbet om at få alle de resterende 23 landbrugskunder videre til andre banker.

- I øjeblikket arbejder vi ihærdigt på at finde løsninger for de 23 bedrifter, vi har tilbage, men vi er nødt til at sige til nogle af dem, at det ikke kan lade sig gøre, fortæller underdirektøren, som tilføjer, at det først og fremmest gælder de ejendomme, hvor banken har mistet hele udlånet.

- Jeg håber fortsat, at vi kan få halvdelen af de 23 bedrifter videre til andre banker. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at få skåret noget af gælden væk – typisk bankgælden – og det er vi villige til at forhandle om, siger Jesper Lyhne.

Det gælder ikke mindst for de unge landmænd, som er havnet i afviklingsbanken på grund af store investeringer i produktionsapparaterne, som – set i bakspejlet – viste sig at være forkerte.

- Vi sidder med nogle unge, dygtige driftsledere – typisk unge svineproducenter – som er havnet i for stor en gæld. Hvis vi får skåret noget af gælden væk, burde de også være attraktive som kunder for andre banker, mener Jesper Lyhne.

Svær situation for den enkelte
Han er også opmærksom på den vanskelige situation psykologisk, som bankens landbrugskunder står i.

- Det kan godt være, at de ikke føler det sådan, men vi prøver at skabe en tålelig hverdag for de landmænd, som skal arbejde videre med deres bedrifter. Hvis ikke landmændene kan bruge deres energi på at drive deres bedrifter på den bedste måde, så vil det bare gå endnu dårligere, siger Jesper Lyhne. 

Læs også