Sønderjyske borgmestre og landboforening i fælles front

Aase Nyegaard, Sønderborg, Tove Larsen, Aabenraa, og Mogens Dall, LandboSyd, appellerer nu direkte til politikerne i EU og det danske Folketing for at få forbedret landbrugets vilkår herhjemme.

En fælles opfordring fra et folkevalgt sønderjysk trekløver er sendt til politikerne i EU og Folketinget. Opfordringen lyder på at tage hånd om landbrugets vilkår, så erhvervet sikres en fremtid i Danmark.

Bag den fælle erklæring står Aase Nyegaard, borgmester i Sønderborg Kommune, Tove Larsen, borgmester i Aabenraa Kommune og Mogens Dall, formand for LandboSyd.

Parterne slår i deres henvendelse fast, at der er brug for ensartede konkurrencevilkår i EU og en lovgivning, der anerkender den indsats, landbruget gør på miljøområdet.

Ønsker dialog
De appellerer samtidig til, at politikerne i EU og Folketinget sikrer vilkår for bæredygtige landbrug i en bæredygtig natur, ligesom de ønsker en sikring af dialogen mellem landbrug og miljøorganisationer.

Underskriverne pointerer, at de er mere end villige til møde op og tage en dialog om, hvad opfordringen nærmere går ud på.

Henvendelsen til de folkevalgte i EU og Folketinget kommer på baggrund af et møde i Aabenraa 10. januar. Her var 80 debattører – fra studerende og landmænd til MF’ere og repræsentanter fra såvel miljøorganisationer som finansverdenen – samlet for at drøfte dansk landbrugs fremtid. Det skete med baggrund i den krise, erhvervet er i netop nu.

Nationalt dilemma
Både Aase Nyegaard, Tove Larsen og Mogens Dall slår i deres skrivelse fast, at landbrugets krise er et nationalt dilemma.

På den ene side hænger mange brug på kanten af konkurs – bl.a. på grund af ulige konkurrencevilkår.

På den anden side er det danske samfund afhængig af landbrugserhvervet i forhold til nationaløkonomi og arbejdspladser.

Borgmestrenes og landboforeningens beregninger viser, at når landbruget er i krise, så påvirkes utallige følgeerhverv økonomi og arbejdspladser.

I Sønderborg og Aabenraa Kommuner er hhv. 5,9 og 10 procent beskæftiget i landbruget og følgeerhvervene.

Ulige konkurrenceforhold betyder, at rammevilkårene for danske svineproducenter er ca. 2,4 mia. kr. dyrere, end hvis produktionen lå i Tyskland.

Parterne peger også på, at tilførslen fra landbruget af fosfor og kvælstof siden 1990 er reduceret med hhv. 55 og 47 pct. – billedet i befolkningen er, at landbruget »sviner« mere og mere, pointeres det i henvendelsen.

De peger også på, at der stilles store krav til landmænds uddannelse, mens befolkningen tror noget andet.

Endelig slår de fast, at landbrugets samlede produktionsværdi i 2009 var 156 mia. kr. Til sammenligning henviser de til, at det samlede sundhedsvæsen i Danmark koster 124,7 mia. kr.

Læs også