Afgrøder klar til vinter

PLANTEAVL: På planteavlsejendommen Borupgaard i Løkken er planterne klar til at stå imod vinterens trængsler. Alle forholdsregler er taget, så nu håber planteavler Flemming Fuglede Jørgensen på en god høst og ikke mindst gode priser.

Da vinteren meldte sig allerede midt i november, meldte bekymringerne sig også hos planteavler Flemming Fuglede Jørgensen, Løkken.

- Det lignede sidste år, hvor vi fik sne, inden jorden var frosset. Det giver risiko for udvintring. Det var det, der ødelagde afgrøderne sidste år, hvor de var mast ned under sneen i tre måneder, siger planteavleren, der kunne ånde lettet op, da sneen forsvandt, og jorden frøs.

Men vinteren er ikke slut endnu.

- Jeg kan frygte en periode i foråret med skiftevis tø og frost. Det kan springe rødderne, siger han, men understreger samtidigt, at der er en kendt risiko ved at have vinterafgrøder.

Derfor må man tage sig en række forholdsregler.

Frostvæske og god etablering
Det har man gjort på Borupgaard. Afgrøderne er etableret i en rimelig tør jord.

- Det giver en god rodudvikling og etablering. Gode, kraftige planter har naturligvis nemmere ved at overvintre end pressede afgrøder, siger han.

Ved etablering fik planterne også kali-gødning.

- Det er vores opfattelse, at kali er nødvendig for en god overvintring, siger planteavleren, der betegner kaligødningen som frostvæske til planter.

Man var også opmærksom på pletter i marken i efteråret på grund af manganmangel. Hvis der var pletter, blev der sprøjtet.

Vinterfaste afgrøder
Når det gælder vinterafgrøder, er der valgt særligt vinterfaste sorter. Hveden er sorten Touareg, rajgræsset er Calibra, og rapsen er en hybridsort.

- Det er vores opfattelse, at hydridsorter er mere vinterfaste, siger han.

Desuden har man ladet høje stubbe stå tilbage på frøgræsmarkerne for at beskytte græsset mod sneen. Det har man rigtig gode erfaringer med.

Flemming Fuglede Jørgensen understreger også, at det er vigtigt, at jorden generelt set er i en god stand. Derfor er man påpasselige med at vedligeholde og reparere dræn samt etablere nye.

- Jo sundere jorden er, jo bedre overvintrer afgrøderne, siger han.

Priserne i den rigtige retning
Nu er der kun tilbage at vente og se, hvordan vinteren arter sig. Hvis alt går vel, ser det ud til, at planteavleren i Løkken, kan se frem til en god betaling for afgrøderne. Han håber, at der også er udsigt for prisstigninger på kød for hans kollegaer, der har svin.

- Lige nu er kornprisen på 150 kroner, som jeg tidligere har forudsagt. Det ville godt nok være dejligt, hvis vi fik både en god høst og en god pris, siger Flemming Fuglede Jørgensen, der blev meget overrasket over den turbulens, der har været på kornmarkedet de sidste par år.

Senest er rapsprisen, der var langt nede, steget lynhurtigt.

- Prisudviklingen foregår mere eksplosivt nu, end da det var udbud og efterspørgsel, der bestemte prisen. Nu spekuleres der i korn, ligesom man spekulerer i guld og olie, siger planteavleren, der derfor vurderer, om han skal lægge sin egen strategi om.

- Man kunne jo sælge sin høst fordelt over tre til fire terminer om året for at minimere risikoen for store tab. Samtidig minimerer man desværre også chancen for en stor gevinst, men uanset hvor dygtig en landmand man er, så kan ingen forudsige de voldsomme svingninger, slår han fast.

Læs også