Fin fynsk halmenergi

Trods en besværlig høst kører Fynsværkets halmfyrede Blok 8 godt og producerer planmæssigt både el og fjernvarme.

Fynsværkets halmfyrede kraftvarmeværk, Blok 8, der har været i drift siden slutningen af 2009, kører godt og forbrændte i 2010 ca. 190.000 tons halm.

Det oplyser Jeanette Bodi Sørensen, som er halmindkøber hos den danske del af energikoncernen Vattenfall, der ejer Fynsværket og en række andre energivirksomheder.

- Det er varmegrundlaget, der styrer halmforbruget, understreger Jeanette Bodi Sørensen. Sommerperioden fra maj til september er altid usikker på energisiden. Her er produktionen stort set styret af vejret. Er det varmt, bruges der mindre fjernvarme, men når det er koldt som nu, er der en større produktion af fjernvarme – og dermed en større elproduktion og et større forbrug af halm.

- Blok 8 på Fynsværket står for en god, positiv overraskelse. Det, der har drillet, har været kransystemet, men det er vi ved at have styr på. Det aktuelle halmforbrug svarer til op til 52 læs i døgnet. Vi modtager to typer af læs, dels almindelige bigballer, hvor der er 24 baller i to lag på hvert læs, og dels midiballer (en-meter baller), hvor et læs består af 36 baller i tre lag.

Gem de stivfrosne baller!
- Hvordan har den våde og besværlige høst i 2010 påvirket leverancerne af halm til Fynsværket?

- I en periode var vi lidt bekymrede, erkender Jeanette Bodi Sørensen. Men folk har klaret sig fornuftigt igennem, og ingen har meldt force majeure. Problemerne har været professionelt klaret af leverandørerne, og der er opbygget et godt tillidsforhold.

- Der har været tilfælde, hvor våd halm er smuttet forbi uden at blive opdaget ved modtagelsen. Det har givet lidt problemer, men de har ikke været værre, end at de har kunnet løses.

- Den største udfordring i disse vinterdage er våde, stivfrosne baller, som kan sætte hele anlægget i stå. I den forbindelse skal min anbefaling til halmleverandørerne lyde: - Hvis man vil være med til at sikre et højt halmforbrug på Blok Fyn 8, så gem de våde, dybfrosne baller til foråret! Det er vigtigt for alle parter, at blokken kører godt.

Ændret mikshalm-forhold
- Vi har lige afholdt et ekstra udbud på ca. 20.000 tons halm til Fynsværket til indeværende sæson, fortæller Jeanette Bodi Sørensen. Deadline for afgivelse af tilbud var 10. december, og vi er positivt overraskede over, hvor store mængder, vi har fået tilbudt.

- I forbindelse med den seneste udbudsrunde er den maksimale fugtgrænse for en enkeltmåling ændret til 27 procent mod hidtil 30 procent, mens den gennemsnitlige måling pr. ballepar er fastholdt på maksimalt 23 procent fugtighed.

- Nogle leverandører har vist interesse for at komme af med mere af andet end kornhalm. Derfor er mikshalm-forholdet ændret fra 83 procent kornhalm og 17 procent frøgræs- og/eller rapshalm til 67 procent kornhalm og 33 procent frøgræs- og/eller rapshalm. Det vil sige, at der nu på et læs med 24 baller må være otte baller frøgræs eller raps i stedet for som hidtil fire baller.

Skal Fynsværket sælges?
- Det har været fremme, at Vattenfall vil afhænde sine danske aktiviteter. Betyder det, at Fynsværket skal sælges?

- Vattenfall er ejet af den svenske stat, ligesom Dong er ejet af den danske stat, forklarer Jeanette Bodi Sørensen. Den svenske stat har revideret målene for Vattenfall og har besluttet, at den økonomiske situation i Vattenfall skal forbedres og stabiliseres.

- Det kan man blandt andet gøre ved at sælge nogle aktiver fra, og her ser man samtidig på mulighederne for at reducere CO2-udledningen og gøre energiproduktionen mere bæredygtig. Derfor vil man undersøge mulighederne for et eventuelt frasalg af traditionelle kraftværker, for eksempel Fynsværket, mens man ønsker at beholde vindmøllerne.

Værket kører videre
- Her og nu ved vi ingenting om nogen konkrete planer, understreger den danske halmindkøber. Salg af kraftværker er en langsommelig proces, og det er vigtigt, at den daglige drift fortsætter. Det er den eneste måde, hvorpå man kan bevare anlæggenes værdi.

- Uanset et eventuelt salg skal værket køre alligevel. De eksisterende kontrakter vil køre videre, og man skal som halmleverandør ikke være nervøs for de fortsatte afsætningsmuligheder.

I løbet af januar vil vi påbegynde annoncering om nyt udbud af halm med leverancestart i august 2011.

(Seneste nyt er, at Vattenfall umiddelbart før jul oplyste, at man har solgt Hillerød Kraftvarmeværk til Hillerød Forsyning med overtagelse i løbet af de første måneder af 2011, red.)

Ingen plan om halmreduktion
- Dong Energy har luftet planer om at reducere halmfyringen med op til 200.000 tons halm om året. Vil det »smitte af« på leverandørerne af halm til Fynsværket?

- Dongs planer hænger sammen med, at man i en vis udstrækning har samfyring med kul og halm, forklarer Jeanette Bodi Sørensen. I takt med at virksomheden ønsker at reducere forbruget af kul, vil det medføre et tilsvarende mindre forbrug af halm.

- Vattenfall har på Fynsværket en ren halmfyret blok. Den skal kunne producere så meget som muligt, og vi har ingen planer om at skære ned på halmforbruget.

Læs også