Landbogruppen Fyn i nyt samarbejde

Ejendomsmæglervirksomheden i Vissenbjerg går sammen med Landbogruppen Sjælland og får ny bemanding.

Med virkning fra det nyligt overståede årsskifte er ejendomsmæglervirksomheden Landbogruppen Fyn gået i strategisk samarbejde med Landbogruppen Sjælland. Det er sket for at imødegå tidens udfordringer på et svagt marked for landbrugshandel, samt sikre en effektiv ressourceudnyttelse og en større markedsposition.

Statsautoriseret ejendomsmægler Michael Munthe-Fog bliver daglig leder af Landbogruppen Fyn i Vissenbjerg. Michael Munthe-Fog er bosiddende på Sjælland, men har tidligere solgt ejendomme på Fyn, og han har en lang karriere som ejendomsmægler bag sig med primært fokus på omsætning af landbrugsejendomme.

Bedre betjening
Søren Møller, der igennem mange år har været ejendomskonsulent i Centrovice, er fra januar tilknyttet Landbogruppen Fyn som ejendomsmæglerassistent. I forbindelse med omstruktureringen er Peter Lyck fratrådt sin stilling i Landbogruppen Fyn.

Michael Munthe-Fog vil i løbet af januar mødes med kunder, der har aktuelle salgssager, for at sikre sig personligt kendskab til alle sager og sikre en fortsat god salgsproces.

- I Centrovice ser vi frem til et godt og spændende samarbejde imellem Landbogruppen Fyn og Michael Munthe-Fog og Landbogruppen Sjælland, siger direktør Dorit Greve, Centrovice. Vi er sikre på, at samarbejdet både vil give de fynske og sjællandske kunder en bedre betjening og samtidig styrke de to landbogruppers position og robusthed.

Læs også