Mistanke om omfattende ulovlig import af gødning

Plantedirektoratet undersøger 160 landmænds mulige brug af gødning importeret på ulovlig vis.

Plantedirektoratet udsender i denne uge høringsbreve til op imod 160 jordbrugere, som ser ud til at have modtaget ulovlig gødning, såkaldt sort gødning.

 - Sort gødning er en populær betegnelse for gødning, der er købt i udlandet og indført og anvendt uden overholdelse af de danske regler, skriver Plantedirektoratet på sit netsted.

- Hvis jordbrugerne ikke kan redegøre for mængderne af gødning, er der tale om overgødskning, hvis de med deres køb og brug af den sorte gødning har overskredet deres virksomheds kvælstofkvote. Jordbrugerne risikerer bøder og politianmeldelse. Jordbrugerne risikerer endvidere at blive trukket i deres landbrugsstøtte, idet overgødskning er omfattet af krydsoverensstemmelse, forklarer direktoratet videre.

Det er FødevareErhverv, der afgør, hvor meget landmændene i givet fald skal trækkes i støtte.

Ulovlig brug af pesticider
Plantedirektoratet fik kendskab til overtrædelserne gennem Østjyllands Politis efterforskning af to gødnings- og pesticidleverandører. Disse to leverandører ser ud til igennem en årrække at have handlet ulovligt med handelsgødning og pesticider.

Det var Plantedirektoratet, SKAT og Miljøstyrelsen, der anmeldte leverandørerne til politiet. Dette skete efter en fælles kontrolaktion mod ulovlig besiddelse og anvendelse af pesticider. Plantedirektoratet og SKAT har efterfølgende bistået politiet i deres efterforskning.

Der vil i den kommende tid også blive set nærmere på sager om ulovlig import af pesticider.

Læs også