- Jeg forventer ikke, at I skal knuselske vandplanerne

Ingen udskydelser, ingen yderligere lettelser. Miljøminister Karen Ellemann (V) slår endnu engang fast, at EU´s vandrammedirektiv og de danske vand- og naturplaner ligger fast.

Der var på forhånd lagt op til debat, da omkring 200 landmænd og miljøminister Karen Ellemann (V) mandag aften mødtes til møde i Vojens,­­­ arrangeret af Sønderjysk Landboforening. Endnu engang var det, de i landbruget stærkt udskældte vand- og naturplaner, der var på dagsordenen – planer som ministeren dog allerede fra start forsvarede og argumenterede for.

Samtidig afviste hun, at en udskydelse af gennemførelsen kan komme på tale, selv om flere af de større landbrugslande i EU som eksempelvis Tyskland, Frankrig og Polen først vil implementere hele vandrammedirektivet i 2027, og ikke i 2015, som direktivet foreskriver, og som Danmark har valgt at følge.

 Karen Ellemann slog fast, at man i regeringen med den seneste justering af vandplanerne, med de 10.000 ton kvælstof i udvalg, af de i alt 19.000 tons reduktion, dermed har taget højde for krisen i erhvervet.

Samtidig manede hun til besindelse og kom med en direkte advarsel til landbruget om, at alternativet til regeringens udspil ville være langt værre – oppositionen har krævet 30.000 tons kvælstofreduktion i vandmiljøet.

- Og det vil betyde en nedlukning af erhvervet, konkluderede Karen Ellemann, der samtidig slog fast, at en udskydelse af implementeringen af EU-direktivet ikke kommer på tale.

- Udskydelse er ikke en hyldevare, hvor man kan tage fem år mere eller mindre – det skal begrundes, lød svaret på bekymringen fra salen over, at Danmarks hurtige gennemførelse af vandrammedirektivet vil skade dansk landbrugs konkurrenceevne fatalt.

Lægger op til dialog
Til gengæld lagde Karen Elleman op til dialog med landbruget og dets organisationer, og understregede, man i regeringen er lydhøre over for landbrugserhvervet, som man ikke ønsker at aflive, tværtimod. Håbet er at dialog vil gøre det lettere for landbruget i Danmark at efterleve EU-kravene.

Læs også