Pas på kollaps på store tage

Igen i år er stalde og maskinhuse i fare for kollaps på grund af snetryk. Et tagtjek kan forebygge kollaps, oplyser Byggeri og Teknik.

Sidste vinters store snemasser ødelagde omkring 5.000 bygninger. I år er der igen udsigt til at snetrykket kan betyde tagkollaps.

Derfor anbefaler Byggeri og Teknik at man forebygger eventuelle kollaps ved at få lavet et tagtjek.

- Der skal ikke herske tvivl om, at forsikringsselskaberne i fremtiden vil have skærpet opmærksomhed på området, og der vil forekomme situationer og skadessager hvor forsikringsselskabet ikke vil dække skaderne. Det kan få enorme økonomiske konsekvenser for landmanden, påpeger Steen Lundgaard, ingeniør, Byggeri & Teknik I/S i Herning i en pressemeddelelse.

Dækning
Han nævner to vigtige elementer, der skal være opfyldt for at give en rimelig sikkerhed for, at der er dækning på en skade:

- For det første er det landmanden, der har ansvaret for at rydde sneen af tagene på sine landbrugsbygninger. For det næste er det landmanden, der har ansvar for og skal sikre, at bygningernes tagkonstruktioner er korrekt dimensioneret og opført, samt at de er vedligeholdt løbende, siger han.

Hvis der er større snemængder på taget og det er vanskeligt at komme til, eller hvis bygningen er på vej til eventuelt at kollapse, så bør man få en entreprenør eller et andet firma, der har udstyret, til at rydde sneen.

- Der kan være stor fare ved at udføre arbejdet, og der kræves meget sikkerhedsudstyr for at kunne udføre arbejdet, siger ingeniøren.

Tagtjek
Bygningsrådgiverne inden for Dansk Landbrugsrådgivning har udfærdiget et koncept »Tagtjek«, hvor der tilbydes at udføre en gennemgang af bygningernes tagkonstruktion. Der udfærdiges en rapport med vurdering og anbefaling af evt. tiltag, der skal iværksættes for at sikre tagkonstruktionen.

Rapporten kan eventuelt bruges som dokumentation overfor forsikringsselskabet, der har forsikret bygningerne.

Mange skader
Der er udfærdiget en rapport på hvad årsagerne var til sidste års mange tagkollaps, og konklusionen er, at det primært er bygninger med stålrammer bygget i 1970´erne, som ikke har haft den nødvendige styrke.

Endvidere har store brede stalde med trægitterspær opført i midten af 1990´erne og årene frem ikke været dimensioneret med tilstrækkelig afstivning i tagkonstruktionen.

Bygninger med stålrammer
Bygninger med stålrammekonstruktioner skal i dag udføres med forskellige former for vindkryds samt beslag for kipning. Det vil sige sikring mod, at stålrammerne krænger og vipper ud til siden.

- Bygninger, der er opført i 70´erne har ikke haft de normkrav, som der kendes i dag, og derfor mangler der ofte både vindkryds og kipningsbeslag. Endelig er selve stålrammerne underdimensioneret. Det har typisk været de lokale smedeforretninger, der har produceret stålrammerne, og der har ikke været den nødvendige opmærksomhed på de belastninger der skal optages i stålrammerne, siger ingeniøren.

- Det bevirker, at stålrammerne bøjer ud og bukker sammen ved overgangen mellem tag og væg. Skaden sker i princippet over en periode med tung belastning, men selve kollapset sker i løbet af sekunder, fortsætter han.

Trægitterspær
Bygninger med trægitterspær er brede svinestaldsbygninger, hvor spærene er leveret i to eller tre dele, og skal samles på byggepladsen. Manglerne, der sidste år forvoldte tagkollaps, er for de flestes vedkommende manglende afstivninger inde i selve tagkonstruktionen på loftrummet.

- Det kan være en mangelfuld dimensionering og anvisning af afstivningens udførelse, således at tømrerne ikke er instrueret i udførelsen. Det kan også være en mangelfuld udførelse af afstivningen, hvor der er glemt vigtige arbejdsopgaver, siger han.

- Såfremt der er udført en korrekt dimensionering og beskrivelse af afstivningerne, samt at beskrivelserne og instruktionerne er udført korrekt af tømrerne er tagkonstruktionen i orden, og den vil ikke kunne påvirkes af de snemasser, vi har set indtil nu, oplyser Steen Lundgaard.

Læs også