Landbruget løser selv problemet med gylleudslip

OVERVÅGNING: Ny teknik til overvågning af gylletanken sikrer mod gylleudslip og er samtidig et arbejdsredskab i hverdagen.

Gruppen Farm Innovation har præsenteret deres nye Gyllealarm hos viceformand i Landbrug & Fødevarer, Niels Jørgen Pedersen, der er medlem af gruppen og testvært for det nye overvågningssystem.

Gyllealarmen består af en censor nede i gyllen, der sender besked til en styreenhed, som er placeret i en boks på siden af tanken. Censoren måler væskestanden, og hvis der sker ændringer, sendes der en SMS til landmanden.

Hvert system indkodes med den pågældende tanks rumindhold og højden på tankens sider.

Censoren måler hvert 15 sekund, og hvis væskestanden ændrer sig seks gange i træk, så sender den alarmen. Det vil altså sige, at landmanden kan nå at reagere allerede 1,5 minut efter, uheldet er sket.

- Nu skal man aldrig bekymre sig for, at der sker uheld med gylletanken, siger Lars Callesen, Mors, der er formand for Farm Innovation og selv slagtesvineproducent.

Der kan tilkobles rotorblink eller horn til alarmen, hvis landmanden ønsker det.

Gevinst for miljøet og landbruget
På den måde kan man undgå uheld med gylleudslip, og det var netop sådan et på Salling for knap tre år siden, der fik gruppen Farm Innovation til at gøre noget ved problemet.

Farm Innovation består af otte landmænd og smede fra Mors og Thy, som arbejder med udvikling af produkter, der gør hverdagen i landbruget nemmere og mere sikker.

- Gyllealarm flytter noget både imagemæssigt, men også praktisk for landbruget, siger Niels Jørgen Pedersen, der selv er med i innovationsgruppen.

Krav fra kommunen
Han mener, at landbruget med den nye gyllealarm er et skridt foran udviklingen, for der vil i fremtiden komme krav om, at gylletanke skal sikres mod udslip.

- Nu har landbruget selv fundet løsningen på at forhindre det, siger han og understreger, at Gyllealarm er et alternativ til de volde omkring gylletanken, der tidligere har været forslået.

Det gælder ikke bare på nye tanke, men også på eksisterende tanke, der ikke er placeret hensigtsmæssigt.

Lars Callesen vurderer, at Gyllealarm vil komme i spil som BAT, bedst anvendelige teknologi, i forbindelse med miljøgodkendelser.  

Et hjælpemiddel i hverdagen
Det er ikke kun miljøet, der får glæde af den nye gyllealarm. Landmanden kan sende en SMS til sin gylletank, som så vil svare tilbage med, hvor mange kubikmeter gylle, der er i tanken, og hvor meget kapacitet, der er tilbage.

- Det er en fordel, når man skal planlægge, hvornår man skal flytte gylle, eller hvis man har en gylletank, der er placeret langt væk, siger Lars Callesen.

Han opdagede selv, at han kun kørte med en to tredjedel fyldt tank, når han kørte gylle ud på marken, da han fik installeret Gyllealarm.

- Derfor kan man også kontrollere, om maskinstationen har kørt det antal kubikmeter ud, man har bestilt, siger han.

Før logbog
Alle oplysninger gemmes også på hjemmesiden, gyllealarm.dk, som landmanden får login og password til, når han køber en alarm.

Det betyder, at man kan bruge registreringerne til at føre logbog over de bevægelser, der har været i gylletanken.

- Man kan også holde styr på, hvor meget gylle, man flytter, når der flyttes mellem to gårde, tilføjer Niels Jørgen Pedersen.

 
Det er godt 2,5 år siden, at Farm Innovation startede på udviklingen af gyllealarmen, der for to år siden blev tildelt Miljøministeriets og Landbrug & Fødevarers miljøteknologipris.

Siden er den blevet testet på tre gårde, og nu er første serie klar til at komme på markedet. Det sker gennem salgsselskabet Farmer Products, der ejes af Farmer Innovation og virksomheden Techno-Matic i Hornum ved Aars, der har udviklet styreenheden til Gyllealarm.

Farmer Products vurderer, at gyllealarmen kommer til at koste omkring 25.000 kroner.  

Læs også