Flere landbocentre vil forsvinde i de kommende år

Formand for Videncentret for Landbrug, Jens Ejner Christensen, mener, at det er svært at holde fagligheden i top på små landbocentre, hvor der kun er to-tre medarbejdere på et fagområde.

I fredagens udgave af Effektivt Landbrug sparkede formanden for LandboNord, Niels Vestergaard Salling, gang i debatten om fremtiden for landbrugets egne rådgivningsselskaber.

Han mener, at der er alt for mange centre rundt om i landet. Nogle er af sådan en beskeden størrelse, at det går ud over kvaliteten. Derfor så han gerne, at man tog et kæmpe skridt og samlede landets i dag cirka 30 centre i et enkelt samlet rådgivningsselskab med måske 4-5 centre spredt ud i landet. På denne måde vil der være store besparelser for landmændene at hente, samtidig med, at rådgivningen, ifølge Niels Vestergaard Salling, vil få et højere fagligt niveau. Han håber på, at det hele kan nås inden for de næste fem år.

Formand for Videncentret for Landbrug, Jens Ejner Christensen, er ikke afvisende over for Niels Vestergaard Sallings tanker. Om det lige bliver inden for fem år, at der kun findes 4-5 landbrugscentre i landet finder han dog mere tvivlsomt.

Jens Ejner Christensens bud går på, at der om fem år findes 20 rådgivningscentre i landet. Den strukturudvikling, der sker for tiden, tror han ikke er færdig endnu.

- Min holdning er, at centrene skal være drevet på kommerciel basis. Man skal sørge for at rette strukturen ind efter det, som der er behov for i landbruget. Om der er for mange eller for få, skal de enkelte bestyrelser være voksne nok til selv at finde ud af, siger han.

For små bastioner
I går fortalte Niels Vestergaard Salling, at hans tanker om at samle rådgivningscentrene til færre større enheder kommer af, at der inden for svinerådgivningen i visse centre blot sidder to-tre medarbejdere i en afdeling. Alt andet lige betyder det, at deres rådgivning bliver på et fagligt lavere niveau, mener han, da de ikke har ressourcer til, at kunne følge med i den seneste udvikling.

Dette synspunkt er Jens Ejner Christensen helt enig i.

- Der er jeg enig med Niels Vestergaard Salling. Der er en stor opgave for de bestyrelser, der sidder ude lokalt i hele tiden at sørge for, at de er up to date, og at det faglige miljø er i orden. Man må ikke sidde at holde på sin egen lille bastion bare for at holde på den. Det er mere vigtigt, at fagligheden er i top, siger han og fortsætter:

- Jeg tror, at det er rigtigt, at hvis der sidder to-tre medarbejdere på et fagområde på nogle små kontorer, så kan det være svært at holde fagligheden helt i orden. Der er det mere fornuftigt, at man begynder tage en vurdering, om det er nu, man skal til at begynde at indlede et samarbejde med nogle andre, lyder det.

Vi skal tilpasses
Ifølge Jens Ejner Christensen er det vigtigt i sådan nogle år, som vi har nu, hvor systemerne er under pres på grund af dårlig økonomi, at alle de lokale bestyrelser, der sidder derude, beviser deres evne til at drive en forretning.

- Og det skal vi jo også gøre på Videncentret for Landbrug. Vi skal også hele tiden tilpasse os til den efterspørgsel, der er ude fra de lokale centre, og det gør vi også løbende hele tiden. Hvis det er sådan, at vi erfarer efterspørgslen, den ændrer sig, så tilpasser vi os med det samme, siger Jens Ejner Christensen.

Læs også