»Vi investerer i vores fremtid«

Set fra »Kollerødgård« i Alme ved Græsted er mælkeproducent og repræsentantskabsmedlem Carsten Vestergaard ikke i tvivl om, at Arla Foods’ konsolideringsstrategi er den rette vej for mælkeproducenter og mejeri.

- Det er en simpel nødvendighed, at vores mejeri bliver rustet til at foretage de investeringer, der skal til for at sikre den højest mulige mælkepris i årene fremover.

Sådan siger mælkeproducent Carsten Vestergaard, der er repræsentantskabsmedlem i Arla Foods og kredsformand i selskabets Sjælland Nord kreds.

Landbrug Øst har mødt mælkeproducenten hjemme på »Kollerødgård« i Alme ved Græsted og spurgt til hans syn på Arla Food’ konsolideringsplan.

En tusse pr. ko
I praksis betyder planen, at cirka 7.600 danske og svenske andelshavere skal indskyde omkring 1.000 kroner pr. årsko som konsolidering i deres fælles mejeriselskab. Det skal ske, når konsolideringen øges fra de nuværende 5-7 øre pr. kg leveret mælk til 10-11 øre.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det er en rigtig strategi. Men jeg kan godt forstå, at nogen synes, det er mange penge at skulle lade blive stående i mejeriet, efter at de fleste kørte med underskud sidste år, pointerer Carsten Vestergaard.

En tredjedel af den fremtidige konsolidering bliver på navn, mens resten går ind som kollektiv konsolidering. Målet med de massive investeringer er et løft i mælkeprisen på 10 øre pr. kg.

Læs også