Kvægbruget skal vænne sig til de nye tider

REGIONSMØDE: De gode tider før krisen kommer ikke igen. I kvægbruget bliver det de stærkeste og mest veldrevne bedrifter, der vil tegne fremtidens mælke- og oksekødsproduktion, men til gengæld stå stærkt, lød vurderingen fra Dansk Kvæg i forbindelse regionsmøde i Syddansk Kvæg i Agerskov.

Faldende indtjening, faldende jordpriser og stigende gæld. Kun en lav rente at trøste sig med – men hvor længe? – Det var langt fra de mest optimistiske overskrifter der prægede, da Syddansk Kvæg holdt det første af sine regionsmøder, der fandt sted på Agerskov Kro.

Her var Dansk Kvæg repræsenteret i form af formand Peder Philipp og direktør Gitte Grønbæk, der orienterede om den aktuelle situation for kvægbruget i Danmark og de udfordringer man står overfor i fremtiden – dels afledt af krisen, dels afledt af politiske beslutninger for landbruget herhjemme og i EU.

Og ikke mindst økonomien kaster en sort skygge hen over kvægbruget i Danmark, hvor faktum er, at stort set ingen i erhvervet tjener penge, samtidig med at faldende jordpriser og bankernes tilbageholdenhed med finansiering af landbruget har sat udviklingen og investeringerne i stå.

- Den verden vi kendte før 2008 kommer ikke igen, lød et af budskaberne fra chefkonsulent ved Landbrug & Fødevarer, Kvæg Susanne Clausen, der inden Peder Philipp´s og Gitte Grønbæks fælles gennemgang var på banen med sit indlæg om de dystre økonomiske fremtidsudsigter – og en økonomisk fremtid, der de kommende år nok ikke bliver ret meget anderledes end det niveau der er nu.

Her slot hun samtidig fast, at de store investeringer i kvægbruget op til krisen ikke har giver øget indtjening, og netop produktivitetsforbedringer, lederevner og godt landmandskab er det, der ifølge hende er vigtige, hvis bankerne skal overbevises til at bakke finansielt op omkring bedriften.

Optimisme fra formanden
Formand i Dansk Kvæg, Peder Philipp, lagde i sin gennemgang ikke skjul på den alvorlige situation kvægbruget står i. Alligevel tror og håber han på, at tingene igen vil gå den rigtige vej. Blandt andet via markedsudvikling, kapacitetsudnyttelse og optimering.

- Men det er afgørende at vi får rammevilkårene til det, sagde Peder Philipp, der flere gange henviste til forskellen mellem Danmark og Tyskland.

I Danmark er Grøn Vækst, vandplaner og et højt omkostningsniveau ikke ligefrem det, der gavner kvægbrugets vækstmuligheder – i hvert fald ikke som det ligger i sin nuværende form:

- Der skal være økonomi og indtjening i grøn vækst. Se på Tyskland og den synergieffekt man har opnået her. Det kræver massiv offentlig støtte. Grøn vækst er ikke godt nok, der savnes konsekvensberegninger, og argumentation som vi bør komme med, sagde Peder Philipp, der mener at man i stedet for konsekvent at sige nej fra kvægbruget side – i stedet bør påvirke politikerne ved blandt andet at invitere dem ud og se forholdene på bedrifterne og få et billede af de problemstillinger landbruget står i.

Også Gitte Grønbæk kom ind på de stærkt omdiskuterede vand- og naturplaner, der får vidtrækkende konsekvenser, og som hun betegnede som et puslespil med mange brikker og hvor det gælder om for den enkelte landmand at være opmærksom på konsekvenserne for den enkelte bedrift.

I den efterfølgende debat blev flere emner diskuteret. Blandt emnerne var slagteresultater, krisen generelt, kvægbrugets videncenters kurser, elektronisk øremærkning, gødskningsloven, kvoteudvidelser,  kompensation for bluetongue og endelig mediernes syn og behandling af landbruget.

Læs også