Lindhart leder efter lys

VSP-formanden ser »fremad« og giver anvisninger på »hvordan« på svinekongressen, som åbner i dag. Men han erkender, at det er op ad bakke for de fleste i svinesektoren.

Når Lindhart B. Nielsen i dag tager hul på sin beretning på svinekongressen, har han både lys og lygte med på talerstolen i Herning.

Dansk svineproduktion befinder sig nemlig i en mørk tid. Og selvom årets kongrestema er »Fremad - hvordan«, er fremtidsudsigterne ifølge formanden lige rigeligt udfordrende.

- Jeg tror, at rigtig mange af os føler trang til at tilføje et: »og hvornår?«, siger Lindhart B. Nielsen om kongressens tema i den beretning, han aflægger i dag.

Han nævner som hovedpunkter, at danske svineproducenter nu i lang tid bl.a. har ventet på en højere notering, konkurrencedygtige, danske slagterier, på mere stabile jordpriser og banker med penge og tillid til svinesektoren.  

Usund tilstand
Formanden understreger i sin beretning, at denne »stand still«-situation er gift for svinesektoren.

- Lige nu er mange gået i sort. Situationen er dybt alvorlig. Det ved jeg godt. Og når jeg anslår en linje, der peger fremad, er det ikke for at negligere problemerne, pointeres det.

- Det, jeg vil pege på, er, at for en meget stor gruppe, er der stadig nogle yderst fornuftige muligheder i at være svineproducent. Og vi er stadig attraktive for både finansverden, samfund og ikke mindst for de unge, der skal vælge erhverv, vurderer Lindhart B. Nielsen.

Firbenet fundament
Formanden peger selv på fire hjørnesten i det fundament, der skal bære fremtidens svineproduktion - økonomi, strukturudvikling og miljøregulering, omdømme og stolthed samt udviklingsarbejdet i VSP. Ikke mindste den første ben i fundamentet - økonomien - tegner til at blive en gyser, erkender han.

- Vi må erkende, at vores prognose for de kommende år er noget af en mavepuster. I år bliver det en del bedre, mens 2011 ser skidt ud. Først fra 2012 peger pilen i den rigtige retning, siger svineformanden, som tilføjer, at problemet med de lave svinenoteringer ikke løses ved at skyde budbringeren.

- Vi fortsætter med at lave vores hårdt udskældte prognoser. For det er en efterspurgt vare. Uanset om de er positive eller negative.

Skyd brystet frem
Mens økonomien først på længere sigt tegner lidt lysere, kan der være håb at hente i fundamentets »andet ben« - nemlig strukturudviklingen og kravet om løsgående søer i 2013, som kan påvirke produktionsomfang og marked.

- Lige nu er der sortsyn. Men der kan hurtigt være opmuntring at hente på den front, påpeger han. Ingen ved nemlig, hvor stor en produktionsnedgang vi kommer til at se.  

Svineformanden slår samtidig fast, at danske svineproducenter har grund til at skyde brystet frem. Og at stoltheden også skal være et af de bærende elementer i fremtiden.

- Tænk nyt, udnyt rammerne maksimalt, og stil skarpt på rentabilitet – også når I skal nyinvestere eller købe nye ejendomme. Sats kun på rentable investeringer - også i jord. Lav risikoafdækning ved foderkøb og jagt ikke den sidste usikre gevinst, lyder rådet fra talerstolen.

I kreditklemme
Endelig stiller Lindhart B. Nielsen skarpt på investeringsniveauet, som »normalt« ligger på 3-4 mia. kr. om året. I 2009 var det nede på en tredjedel, og han forventer ikke mere aktivitet i år.

Han erkender dog, at iveren efter at købe jord og produktionsrettigheder måske har været med til at lave en boble.

- Men det retfærdiggør ikke, at økonomisk sunde projekter i øjeblikket bliver afvist. Det er en alvorlig situation, og det er min klare opfattelse, at den finansielle sektor udnytter situationen og lurepasser på hinanden, uden at de reelt ønsker at udvide deres engagement inden for vores erhverv.

Derfor vil jeg på det kraftigste appellere til den finansielle sektor, at vi får fundet hinanden igen og får stillet skarpt på rentabilitet, pointerer Lindhart B. Nielsen blandt andet i sin beretning.

Læs også