Politikerne må finde andre måder at reducere kvælstof på

Der findes bedre og billigere måder at opnå det politisk fastsatte mål om en kvælstofreduktion på 19.000 tons, mener tolvmændene.

Kig mere på vandmiljøet og mindre på dyrkningsfladen, når kvælstoffet skal reduceres.

Sådan lød budskabet på Tolvmandssektionens årsmøde i går fra blandt andre formanden Lars Hvidtfeldt.

På mødet, der fandt sted på Hotel Nyborg Strand på Fyn, sagde Lars Hvidtfeldt, at landmændene er nødt til at forholde sig til det politisk fastsatte mål om en kvælstofreduktion på 19.000 tons.

- Grøn Vækst bærer desværre præg af at være baseret på skrivebordsberegninger og ikke konkrete målinger i vandmiljøet. Mange af disse målinger har ikke været foretaget, siden kommunalreformen blev iværksat i 2007, beklagede Lars Hvidtfeldt, og tilføjede:

- De 19.000 tons er politiske mål mere, end det er nogle fagligt funderede mål. Og den måde, man har valgt at implementere Grøn Vækst på, har vist sig at være til alvorlig skade for planteavlen.

Kig på outputtet
- Desværre må vi nok erkende, at målet om at nå 19.000 tons er det, der er på bordet hos politikerne. Dét mål vil vi forsøge at rokke ved, men vi bør også komme med alternativer til, hvordan man kan opnå denne reduktion, sagde Lars Hvidtfeldt. Han nævnte forskellige alternative virkemidler, som både bedre og billigere kunne opfylde målet: Blandt andet stenrev, minivådområder og muslingedyrkning.

- Den debat, vi gerne vil rejse, er, at vi kan ikke tåle flere byrder. Vi må forklare omverdenen, at vi i forvejen undergødsker med 10-15 procent. Vores tilgang er derfor, at man i stedet for at regulere på inputsiden må se på outputsiden, altså hvad kan et landbrug tåle, sagde Lars Hvidtfeldt. Han tilføjede, at han godt kunne forestille sig, at landmanden laver balanceredskaber, som derefter kan munde ud i rensningstiltag, »så vi dermed kan få landbrug, der kan fungere i hele landet«, som det lød fra formanden.

- Den store joker i det her er selvfølgelig, hvornår der kommer et valg, tilføjede Lars Hvidtfeldt.

Usikkerhed
Flere i salen, blandt andre godsejeren Christian Wedell-Nedergaard, Borup på Sjælland, harcelerede over den mere og mere udbredte lag-på-lag lovgivning.

- Det er fuldstændig ude af proportioner og uoverskueligt for landmanden at finde ud af. Jeg er selv i den situation, at jeg skal i retten. Og det er irriterende, når man nu gør alt, hvad man kan for at være lovlydig. Hvis vi alle skal til at stå med det ene ben i Østre Landsret, vil det være urimeligt, sagde Christian Wedell-Nedergaard.

Lars Hvidtfeldt var fuldstændig enig.

- Vi går efterhånden alle sammen hver dag med en frygt for, at vi pludselig står med det ene ben i spjældet, sagde han.

Læs også