Egne fortræffeligheder og et skrub til L&F

Familielandbruget markerer naturligvis de mindre bedrifters fortræffeligheder, men synes ikke helt tilpas med alt i det nye Landbrug & Fødevarer.

- Ingen tjener penge, men de mindste brug taber mindst.

Der var ingen vej udenom. Familielandbrugssektionens formand Ib W. Jensen måtte turen i gennem erhvervets driftsøkonomiske tilstand det seneste års tid i sin beretning ved Familielandbrugssektionens årsmøde i Brædstrup i går.

Her kunne han vise og, som ritualet kræver, fremhæve de små producenters fortrin i krisetiden. De mindste kvægbrug under 80 køer har mindre tab end de store, har mindre gældsprocent og klarer sig rimeligere. Ib W. Jensen forbigik dog tallene for de små planteavlslandbrugs økonomiske udbytte pr. hektar noget hurtigere, idet her angiveligt ikke er fordele at hente. Tvært imod er deres økonomiske udbytte pr. hektar kun det halve af de største planteavleres, viste den kortvarige tabel på planchen.

Kritik af finansieringsinstitutter
Ib W. Jensen langede kraftigt ud efter finansieringsinstitutterne i sin beretning.

Især fik Nykredit og DLR en melding om, at de i konkrete situationer højlydt har udtalt sig om, at der ingen fremtidssikring er i de mindre bedrifter og derfor ikke får samme hjælp til finansiering som store bedrifter.

- I alle andre erhverv kalder man på organisk vækst, men i landbruget foretrækker kreditinstitutterne åbenbart de unge krudtkarle, der slår nogle gevaldige slag i bolledejen. Vi forstår det ikke, lød det i formandens beretning. 

Ib W. Jensen henviste her til både FN’s fattigdomskonference, hvor det på globalt plan for længst er bevist, at hvis man kæler for de små landbrugs udvikling, skaber det velstand og udvikling i samfundene.

- Det gælder også i Danmark, betonede han. 

Ønsker støtteloft
Selv om det ikke er en fælles holdning fra Landbrug & Fødevarer, lagde Ib W. Jensen dog ikke skjul på, at et par af Familielandbrugets mærkesager ikke helt er gået i glemmebogen.

- Vi er ikke sikre på, det er klogt, når 80 procent af landbrugsstøtten går til de 20 procent største landbrug. Og selvom der er borgfred om landbrugsstøtten lige nu, anbefaler vi en nedtrapning af støtten til de største jordbrugere. For eksempel en maksimum grænse for støtte til et landbrug på 280.000 kroner om året. Vi mener, støtten på den måde får karakter af et slags socialt sikkerhedsnet på landet.

- Den nye rumænske landbrugskommissær i EU har større opmærksomhed på de små og mellemstore brug end forgængeren, og det er positivt, bemærker Ib W. Jensen.

Økologisk hjerte
I såvel Familielandbruget som i Familieudvalget er der et stærkt ønske om at søge alliancepartnere, der kan støtte sektionens politik og synspunkter.

- Det lykkedes ikke helt, at nå fælles synspunkt med deltidslandbrugssektionen i spørgsmålet om ændringen i landbrugsloven, beklagede Ib W. Jensen.

Fra Familieudvalget fortalte formanden Inger Skamriis Andreasen om gode kontakter til Slow-Food bevægelsen, Landboturisme og Smagen af Danmark.

- Vi har et stort økologisk hjerte i Familielandbruget og ærgrer os over, at Økologisk Landsforening ikke er med i det store fællesskab på Axelborg, sagde Ib W. Jensen og betonede, at økologiens udvikling efter hans opfattelse skal følge markedsudviklingen, så det ikke bliver importerede økologiske varer, der stjæler omsætningen.

Fortsat medlemskab
Mens Ib W. Jensen selv fik ros for at være endnu skarpere i sin beretning ved sin sjette formandsberetning, blev det påpeget fra flere sider, at også Landbrug & Fødevarers formand skal styrke sin synlighed i baglandet.

- Vi har svært ved at se vores aftryk i sendefladen. Derfor bliver spørgsmålene stillet, om der fortsat er behov for familielandbruget. Storlandbrugene forventer både størst opmærksomhed og bliver brugt i landbrugets kontakt udadtil. Vi burde have forudset, at vi ville få det svært.

Advarer mod Aktier
- Selv om andelsselskaberne fik mere arbejdsro med dannelsen af Landbrug & Fødevarer, skal de ikke sælge andelsinteresserne til aktiemarkedet. Vi er modstander af, at man forlader de ædle gamle principper og anbefaler andelshaverne i Danish Crown at tænke sig godt om den 13. oktober.

Ib W. Jensen sluttede sin beretning med at markere sig endnu tydeligere end længe. Han konkluderede lige ud, at der i den nye organisation er kræfter, der gerne vil af med Familielandbrugssektionen.

- Nogle vil gerne af med os. Vil de fortsat være med, spurgte han.

- Betingelserne kan blive så svære, at det kan ende med at vi må skilles. Demokratiet har fået det dårligere i den nye organisation. Vi bliver nødt til i familielandbruget at diskutere, hvordan vi kan komme på dagsordenen, lød slutsalutten.

En markering, der ikke blev kommenteret i den efterfølgende debat. Spørgsmålets gyldighed blev markeret med genvalg til formandsposten for Familielandbruget til Ib W. Jensen og ligeledes genvalg til Inger Skamriis Andreasen for Familieudvalget.

Læs også