Brockenhuus: Første udkast var helt urealistisk

Landbrug & Fødevarers formand tilfreds med ny udmelding om, at vandplanerne ikke vil skade konkurrenceevnen, men har selv endnu ikke set det nye udkast, og sporene skræmmer efter det gamle udkast.

I går eftermiddags blev Venstres folketingsgruppe enige om, hvordan udkastet til de kommende vandplaner skal se ud.

Ifølge Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, bliver det et udkast med klare forbedringer i forhold til det gamle udkast. Udkastet vil ikke komme til at skade landbrugets konkurrenceevne, lyder det, da der vil blive udbetalt kompensation individuelt til hver enkelt lodsejer for det nettotab, som lodsejeren måtte have i forbindelse med tiltagene i vandplanerne.

Foreløbig er der sat 52 mio. kr. af til kompensation for vandplanerne, som skal køre under landdistriktsprogrammet, og skulle det ikke være nok, så skal der indkaldes til møde i forligskredsen bag vandplanerne, altså blandt regeringen og Dansk Folkeparti, og her skal der så aftales, om der skal afsættes yderligere midler til kompensation til lodsejerne, eller indsatsen skal tilpasses i forhold til de penge, der er.

Urealistisk første udspil
Landbrug & Fødevarers formand, Michael Brockenhuus-Schack, fortalte i går eftermiddags til Effektivt Landbrug, at han er tilfreds med de første meldinger om, hvordan vandplanerne nu er blevet ændret, men han mangler stadig selv at se dem.

- Jeg kender ikke de endelige planer på nuværende tidspunkt, men vi har i hvert fald tidligere tydeligt tilkendegivet, at det der var lagt frem i de første udkast til planer, var helt urealistisk, siger han.

Michael Brockenhuus-Schack fortæller, at man har givet udtryk for, at regeringen måtte finde nogle andre løsninger, som kan bidrage til, at man kan indfri den ambition, man har haft i Grøn Vækst om et højt niveau af naturbeskyttelse samtidig med, at man har et moderne og konkurrencedygtigt landbrugserhverv.

- I den udstrækning, at der er blevet lyttet til nogle af de indsigelser vi havde, og nogle af de negative konsekvenser, som vi har kunnet illustrere i det første udkast der blev lagt frem, hvor man slet ikke udnyttede det store potentiale, der er i en af Danmarks styrkepositioner, så glæder vi os naturligvis over det, siger Michael Brockenhuus-Schack.

Til Venstres fødevareordfører Erling Bonnesens garanti om, at landbrugets konkurrenceevne ikke bliver forringet i de nye vandplaner, lyder svaret fra Landbrug & Fødevarers formand:

- Sporene skræmmer efter det vi så, der blev lagt frem i første omgang. Så man kan godt have sin bekymring, men det er da utrolig glædeligt, hvis man skulle have udarbejdet et nyt udkast til vandplaner, der kan leve op sådan en garanti, siger Michael Brockenhuus-Schack.

Vi lytter
Når vandplanerne om en uges tid sendes ud i høring, så er høringsperioden seks måneder. Ifølge Erling Bonnesen bliver høringsperioden en meget åben proces, hvor der vil blive lyttet.

- Her bliver der mulighed for at spille ind med gode lokale idéer. Blandt andet skal der jo findes alternative virkemidler i vandplanerne, og her kommer der hele tiden ny viden. Nu har man fra erhvervet selv muligheden for at spille ind med alternative løsninger, siger Erling Bonnesen.

I det nye udkast til vandplaner er kravet til, at der skal reduceres i markvandingen, taget fuldstændig ud.

- Begrundelsen er, at der er grundvand nok, og vi lever i klimadiskussionens tidsalder, hvor det også regner mere. Det er ren logik at få det smidt ud af vandplanerne, siger Erling Bonnesen, fødevareordfører i Venstre.

Læs også