Plus til de små kvægbrug - minus til store

De mindre kvægbedrifter får akkurat indtjeningen i plus i år og frem mod 2012, mens de store bedrifter ser ud til at få negativ indtjening i de kommende år. Prognosen for den bedste tredjedel viser dog pæn indtjening uanset størrelse.

Mens kvægbedrifterne fik et ualmindeligt dårligt økonomisk resultat i 2009, er der heldigvis udsigt til markante forbedringer i indtjeningen i 2010. Det samme gælder for 2011 - om end i noget mindre grad. Det viser Videncentret for Landbrug Kvægs seneste prognose.

Udsigterne for 2012 er meget usikre, men forventninger om et stigende renteniveau sætter bedrifternes indtjening under pres.

Trods forbedringer i indtjeningen forbliver niveauet utilfredsstillende lavt for gennemsnittet af bedrifterne med 80-160 køer og ikke mindst for gennemsnittet af de store bedrifter med 240-320 køer. De mindre bedrifter får akkurat indtjeningen i plus i 2010 og frem mod 2012, mens de store bedrifter ser ud til i de kommende år at få negativ indtjening. Prognosen viser således, at der er et meget stort behov for at forbedre indtjeningen på disse bedrifter set som gennemsnit.

Pæn indtjening for den bedste tredjedel
Som noget nyt er der også lavet prognose for indtjeningen på gennemsnittet af den bedste tredjedel af bedrifterne. Prognosen for disse bedrifter viser særdeles pæne indtjeningsniveauer fra i år og fremefter, uanset om bedrifterne tilhører den store eller lille størrelsesgruppe.

Det vidner om, at der er bedrifter med sund og robust økonomi, som vil have muligheden for at udvikle fremadrettet, og det vidner om et meget stort potentiale for at forbedre indtjeningen på mange bedrifter – ikke mindst store bedrifter. Udfordringen for erhvervet er at udløse dette potentiale.

Forudsætter fastholdt mælkepris og lav rente
De vigtigste forudsætninger for prognosen er, at mælkeprisen fastholdes på det nuværende niveau frem til og med 2012. Derudover forventes generelt stigende foderpriser frem mod 2012 men derefter et mindre fald, og endelig et meget lavt renteniveau inklusive bidrag i år, som stiger svagt i 2011 og noget mere markant i 2012.

Læs også