Ingen erstatning for tabt udbytte ved dårlig spireevne

Du kan regne med en erstatning, men ikke for det tabte udbytte, hvis partiet med såsæd ikke overholder varedeklarationen.

Den erstatningsaftale for sædekorn, som kornbranchens forening DAKOFO har med landbruget, omhandler ikke erstatning for tabt udbytte.

Det fastslår Fritz Hansen, der er direktør i kornbranchens forening DAKOFO.

- Hele erstatningskonceptet er bygget op om, at der skal ydes erstatning for den såsæd, som man har betalt, fortæller han, og understreger:

- De virksomheder, der producerer sædekornet, er meget bevidste om at levere det i en ordentlig kvalitet. For ellers koster det penge ud af kassen i erstatninger. Så virksomhederne prøver at sikre sig så godt som muligt, blandt andet ved at lave hurtiganalyser på sædekornet.

Fritz Hansen fortæller, at der hvert år er tilfælde, hvor partier med sædekorn har fejl eller mangler. De højere danske kvalitetsnormer indebærer, at virksomhederne kan sælge sædekornet, før analyseresultatet er kendt, forudsat virksomhederne er tilmeldt Erstatningsordningen for Sædekorn. Desuden er det en forudsætning, at virksomheden før salg sikrer sig, at frøet overholder EU's mindstekrav.

Unik
Den danske erstatningsordning, der ifølge Fritz Hansen er den eneste af sin art i verden, sikrer, at landmanden får en erstatning, og at der er nogle helt faste satser for, hvor meget han får.

For eksempel vil et parti vinterhvedesæd med en spireevne, der ligger 20 procent under garantien, give en erstatning på 56 procent af købsprisen.

Hvis manglerne skyldes iblanding af anden kornart, andre plantearter end korn eller iblanding af anden sort i udsæden, har virksomheden ifølge aftalen ikke pligt til at betale erstatning, hvis den aftager hele avlen til kontraktmæssig pris inklusiv avlertillæg.

»Erstatningsregler for sædekorn« kan findes ved at søge på denne sætning på Plantedirektoratets hjemmeside. Derefter klikker man på det første link på listen og dernæst på linket i højre hjørne af siden.

Læs også