2.000 til messe helt ude i skoven

LANGESØMESSE: Skovens folk fik forleden præsenteret det nyeste grej og masser af muligheder for skovbruget ved Skov & Teknik messen i Langesøskoven.

Skoven er ikke bare træer. Den har masser af muligheder som produktionssted for træ og energi, klimaforvalter, naturområde, jagt eller rekreativt område.

På fagmessen Skov & Teknik 2010 midt ude i Langesøskovene fik op mod et par tusinde skovfolk fra hele landet forleden præsenteret udstyr til hele paletten af anvendelsesmuligheder. Lige fra småplanter, som ad åre bliver til store træer, til skovningsmaskiner og flishuggere i millionklassen.

I alt 70 udstillere var på plads langs skovvejene på det idylliske Langesø Gods, som tre uger tidligere også lagde areal til den årligt tilbagevendende juletræsmesse. Som noget nyt har Langesø permanent overtaget Skov & Teknik messen, som foregår hvert fjerde år.

Binder kulstof
- Vi håber, at der fremadrettet bliver mere fokus på produktionsskovbrug. Det har altid kunnet gå i spænd med dens mange naturværdier, påpeger sekretariatsleder hos Skovdyrkerne, Per Hilbert, som håber, at den nye viden om træers evne til at binde CO2 kan give øget fokus på skovenes værdier netop med den aktuelle klimadebat.

- Det burde kunne være med til at redde det gammelkendte vedproducerende skovbrug, som måske er skudt i baggrunden af den stærke fokus på natur, miljø og forlystelsesindustrien.

Netop kombinationen med naturværdier og væksten i skoven giver skovbruget dimensioner, mener sekretariatslederen, der dog peger på, at potentialet langt fra udnyttes.

- Tilvæksten i de danske skove ligger årligt på 4-5 millioner kubikmeter, mens udtaget kun er på godt 2 millioner kubikmeter. Alene flisproduktionen kunne fordobles i skoven.

Kun halvdelen rejses
Derfor er Skovdyrkerne skuffet over regeringen, som ikke tilskynder skovdriften, og dermed energiproduktionen og naturværdierne.

- Planen er, at der skulle plantes 5.000 hektar herhjemme årligt, men det bliver kun til omkring 2.000 hektarer. Skovrejsningsområderne, hvor der kan hentes tilskud, dækker kun seks procent af Danmarks areal, mens målsætningen er mindst 12 procent.

- Derfor hænger mål og midler ikke sammen, påpeger Per Hilbert.

Energiproduktion
Imidlertid viste interessen på Skov & Teknik ikke mindst at gå på nyplantning, som giver hurtigt afkast.

- Der spørges især efter nåletræer, konstaterede salgschefen hos HedeDanmarks planteskoleafdeling, Robert J. Ponikowski. Det skyldes de gode afregningspriser for nåletræ og biomasse, og det faktum, at produktionen allerede efter 35-40 år – som er et kort åremål i skovbruget – bliver afkast.

Også på standen hos Forstmiljø var der stor interesse for den hurtige gevinst, som især poppel til energiproduktionen kan oppebære. Der er tale om særligt højtydende kloner, som producerer væsentlig mere, end de hidtil kendte.

- På to år kan afgrøden blive 6-8 meter høj ved intensiv produktion, og på tredje år giver den allerede et afkast, fortalte Peter C. Gade, og oplyste, at en tørstofproduktion på 10-18 tons pr. ha giver et dækningsbidrag på 3-5000 kroner pr. ha pr. år. Dertil kommer EU-tilskud og en kvælstofnorm på 120 kg pr. ha pr. år.

Læs også