Miljøminister: Landbruget bruger for mange sprøjtemidler

Forbruget af sprøjtemidler i landbruget er stadig for højt, selvom det er faldet i forhold til 2008, mener miljøminister Karen Ellemann. Hun forventer, at den nye omlægning af pesticidafgiften vil bringe forbruget længere ned.

Landbruget bruger stadig for mange sprøjtemidler. Også selvom nye tal viser, at landmændene har sprøjtet mindre i 2009 end året før.

Behandlingshyppigheden i 2009 var således på 2,58, hvilket er et fald fra 3,19 i 2008. Til sammenligning var målsætningen i Pesticidplan 2004-2009, at der i gennemsnit kun skulle sprøjtes 1,7 gange årligt.

- Det er ikke godt nok at se, at behandlingshyppigheden for 2009 er lavere end det historisk høje niveau, den nåede op på i 2008. Pesticidbelastningen skal endnu længere ned, så vi kan beskytte miljøet bedst muligt, siger miljøminister Karen Ellemann (V) i en pressemeddelelse fra miljøministeriet.

Omlægger afgift
Regeringen har med Grøn Vækst-aftalen besluttet at indføre et økonomisk incitament til landmanden om at sprøjte mindst muligt og vælge de mindst belastende sprøjtemidler.

- Derfor omlægger regeringen nu blandt andet pesticidafgiften, så det bliver dyrere for jordbrugerne at belaste miljøet med sprøjtegifte. De mest sundheds- og miljøbelastende sprøjtemidler bliver fremover pålagt en højere afgift.

- Den nye afgift er skruet sådan sammen, at det bliver dyrere at bruge de meget sundheds- og miljøbelastende pesticider. Med den nye afgift forventer jeg, at landmænd og gartnere i højere grad bruger de sprøjtemidler, der udgør den mindste belastning, siger Karen Ellemann.

Ny målemetode
I forbindelse med Grøn Vækst har regeringen besluttet at udvikle en ny målemetode, der skal vise, hvordan udviklingen ser ud for pesticidernes belastning af miljø og sundhed. Ifølge Karen Ellemann vil denne metode ikke alene give et overblik over den fremadrettede udvikling, men også give et billede af, hvordan forbruget har udviklet sig i de seneste år.

- Vi har besluttet at ændre målemetoden fra behandlingshyppighed til at måle belastningsomfanget af pesticidforbruget, da behandlingshyppigheden kun siger noget om, hvor mange gange, der bliver sprøjtet, men ikke direkte siger noget om belastningen for miljø og sundhed.

- Med denne nye målemetode og pesticidafgift, nye krav om at landmanden indberetter sin sprøjtejournal og øget rådgivning til landmanden, håber jeg, at vi får nedsat den samlede pesticidbelastning, siger Karen Ellemann.

Læs også