Risiko for faldende ejendomspriser i nationalparker

- Det gælder først og fremmest for produktionslandbrug, forudser vicedirektør hos Nykredit.

Det kan få en negativ indflydelse på ejendomspriserne for landbrug, der ligger i en nationalpark. Det vurderer vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit. 

- Hvis nationalparken reducerer mulighederne for at drive almindelig landbrugsvirksomhed, så det bliver forbundet med større omkostninger eller mindre udbytte at drive ejendommen, så vil det alt andet lige have indvirkning på handelsprisen i nedadgående retning, siger Poul Erik Jørgensen.

Poul Erik Jørgensen peger samtidig på, at det ikke er bankerne, der sætter standarden for, om en sådan udvikling finder sted.

- Landmændene og myndighederne har indflydelse på, hvad vej udviklingen går, og i sidste ende er det de enkelte aktører på markedet, der bestemmer prisen, siger Poul Erik Jørgensen, som tilføjer, at risikoen for nedadgående priser først og fremmest gælder produktionslandbrugene.

- Når det gælder boliglandbrugene, siger han, kan det at ligge i en nationalpark i nogle tilfælde være med til at hæve de boligmæssige kvaliteter og dermed påvirke ejendomspriserne i opadgående retning.

Læs også