Samling hos Centrovice

flyttedag: En stor dag for fynsk landbrug, kaldte formanden Niels Rasmussen sammenflytningen af medarbejderne til centret i Vissenbjerg.

- Nu er vi her. Alle usikkerheder er væk, og vi kan alle se fremad. Fremad i forvisning om, at synergierne og ressourcer nu kan udnyttes optimalt. 

Både formanden og næstformanden, Niels Rasmussen og Torben Bang, var sammen med direktør Dorit Greve, enige om, at det var en betydningsfuld dag for Centrovice og dermed for hele fynsk landbrug, da kort evaluerede sammenflytningen i Vissenbjerg på deres nu fælles kontor, efter de hver havde holdt en kort velkomsttale til alle 200 medarbejdere mandag morgen kl. 8 i kantinen.

Pladsen i kantinen var så trang, at ikke alene kunne få stolen ud, da der skulle råbes hurra for den nye fælles arbejdsplads. Men både et højt trefoldigt hurra og klapsalver lød der, inden snoren kunne klippes, og medarbejderne med spænding kunne bevæge sig til deres nye arbejdsplads sammen med de »nye« ansigter fra den »anden« afdeling.

Flyttekasser
I dagene op til sammenflytningen havde der været stor aktivitet, ikke mindst fra et særligt flytteteam, som havde fået til opgave at koordinere den store opgave at ommøblere i alle afdelingerne for at få plads og de bedste rammer til samtlige 200 ansatte.

Overalt i gangene mødte man derfor stabler af flyttekasser, alle nummererede, og klar til at blive tømt ud på de tomme reoler og skriveborde.

- Der er plads til alle, forsikrede lederen af flytteteamet HR-chef XXXXX, da hun ved morgenbordet orienterede alle om deres nye kontorer. Måske vil nogen af jer gerne have skrivebordet eller reolen til at stå anderledes, men pladsen er kneben, så lad det lige stå i første omgang, indtil vi alle finder helt på plads.

Både hun og direktør Dorit Greve roste alle for en stor indsats og tålmodighed, og så frem til de nye tider under samme tag.

Dynamisk miljø
Niels Rasmussen glædede sig over, at rådgivningen nu er én samlet enhed.

- Jeg har flere gange sagt, at rådgivningen ikke bliver bedre blot med en længere kontorgang. Men det bliver bedre ved at samle medarbejdere, som vil arbejde sammen. Og det sker bedst i sådant dynamisk miljø, som nu er skabt her.

- Men, fortsatte han, rådgivningen er hele tiden i forandring, og vi går netop efter at skabe forandring. Derfor er det her både den rigtige beslutning og løsning, selv om der både er mange kulturer og følelser i spil.

Med ressourcerne samlet er formanden sikker på, at de store kommende opgaver for fynsk landbrug kan løses. Men hele tiden under hensyntagen til, at tiden ikke er til at udskrive større regninger til medlemmerne.

Servicetjek
- Det er som i vore egne landbrug. Der skal til stadighed kigges på kapacitetsudnyttelsen. Derfor har vort rådgivningssystem nu fået et servicetjek, ganske som vi tilbyder til bedrifterne, lød det supplerende fra næstformanden Torben Bang.

Begge opfordrer derfor medlemmerne til at bruge det nye fælles hus i Vissenbjerg i en fremtid, hvor fynsk landbrug fortsat møder mange store udfordringer.

Alle medlemmer vil få lejlighed til at se, hvordan huset fungerer i det daglige. Det sker ved et arrangement fredag den 8. oktober i tidsrummet kl. 10 til 15, hvor der bliver fremvisning, inspirationsindlæg mm.

Læs også