Forsikringsselskaber bekymret for Grøn Vækst

Et af lovforslagene i Grøn Vækst, hvor vedligeholdelse af vandløb bliver forbudt, vil medføre flere oversvømmelser, og dermed vandskader, lyder det i bekymret høringssvar fra forsikringsselskabernes erhvervsorganisation.

Det er et bekymret høringssvar, som erhvervsorganisationen for forsikringsselskaber og pensionskasser, Forsikring & Pension, netop har indsendt i forbindelse med et af de lovforslag i Grøn Vækst, som regeringen skal behandle i det kommende folketingsår.

Lovforslaget drejer sig nemlig blandt andet om ændringer af vandløbsloven, hvor 7.300 km vandløb i Danmark skal forbedres i perioden 2011-2015.  Forsikring & Pension frygter, at ændringerne vil kunne medføre oversvømmelser, og dermed vandskader i bebyggede områder, med store omkostninger til forsikringsselskaberne til følge.

Hvilke vandløb det konkret vedrører, ved man dog ikke endnu. Det gør man først, når vandplanerne foreligger, men det fremgår af lovforslaget, at der kan fastsættes bestemmelser om, at vandløb - eller dele heraf - ikke må vedligeholdes.

- Forsikring & Pension skal i den sammenhæng bemærke, at den manglende vedligeholdelse af vandløb vil kunne medvirke til at reducere vandgennemstrømningen og derved - hvis vandløbet løber tæt ved eller i nærheden af bebyggelse - medføre et stigende antal oversvømmelser og vandskader, står der således i organisationens høringssvar.

Flere sager
At man stopper med at vedligeholde vandløb vil ifølge Forsikring & Pension kun medvirke til, at flere åer og søer går over deres bredder i tilfælde af for eksempel et skybrud, da man reducerer vandløbenes evne til at aflede vandet.

- I tilfælde af skybrud kan det efter Forsikring & Pensions opfattelse få en række utilsigtede konsekvenser, og vil med al sandsynlighed medføre en stigning i antallet af forsikringsdækkende skader, lyder det i høringssvaret.

Videre lyder det, at Forsikring & Pension mener, at konsekvenserne af den manglende vedligeholdelse af vandløb bør beskrives og tydeliggøres i lovforslaget. Samtidig opfordrer man til, at de lokale vandløbsmyndigheder skal være opmærksom på risikoen for oversvømmelser, når det besluttes, at visse vandløb ikke må vedligeholdes.

- Den lokale vandløbsmyndighed bør således ikke fastsætte bestemmelser om, at vandløbet eller dele heraf ikke skal vedligeholdes, hvis der er tale om en strækning af det vandløb, som løber tæt ved bebyggelse eller vil kunne have negative konsekvenser for kloaksystemerne, mener altså Forsikring & Pension.

Lovforslaget der vedrører ændringer af vandløbsloven, drejer sig også ændringer af naturbeskyttelsesloven, planloven og nogle stykker flere. Oprindeligt skulle forslaget have været behandlet i det netop overståede folketingsår, men måtte udskydes til behandling her i efteråret, til stor frustration for blandt andet oppositionspartierne, der mener at regeringen smøler med de grønne tiltag i Grøn Vækst.

Høringsperioden for lovforslaget er netop overstået.

Læs også