Fra småt smedearbejde til stærke spær

STÅLFAST: Firmaet B.S. Stålbuers ejer, Bjarne Schousboe, kan simpelthen ikke lade være med at tage med ud til kunderne, når færdige produkter skal leveres. Han vil være sikker på, at alt er, som det skal være.  

Der svejses og slibes, males og galvaniseres i værkstedet hos B.S. Stålbuer ApS i den lille by Gl. Sole ved Hedensted. Smedearbejdet har stået på i generationer, om end genstandene for håndværket har ændret sig en hel del.

- Da min far i midten af 1960'erne købte stedet her, var det en lille landsbysmedje. Da jeg overtog virksomheden for ni år siden, var det en specialiseret smedeforretning, og det er det stadig, siger Bjarne Schousboe om den udvikling, hans virksomhed har gennemgået.

B.S. Stålbuer har specialiseret sig i at producere spær til blandt andet svinestalde, men spærene er også at finde i alverdens andet byggeri af forskellig højde og størrelse.

- Vi laver stålspær fra fem meter til 30 meters højde, og de indgår i større staldbyggerier såvel som helt almindelige garageanlæg. Hvis vores kunder har nye idéer, så sørger vi for resten, siger Bjarne Schousboe.

Med egne øjne
B.S. Stålbuer leverer spær til hele Danmark, og en enkelt sviptur til Grønland er det også blevet til. Når produkterne skal ud til kunden, er Bjarne Schousboe altid med.

- Det kan jeg bare ikke lade være med. Jeg vil helst med egne øjne sikre mig, at alt er, som det skal være, smiler virksomhedsejeren.

Selvom, Bjarne Schousboe »kvalitetsstempler« sine spær ved selv at levere dem til kunderne, gør han opmærksom på, at kunderne snart bliver endnu mere tilgodeset. Her træder nye EU-regler i kraft for kvalitetsstyring af bygningsstål.

- Reglerne betyder intet for vores måde at arbejde på, idet vi altid har gjort det korrekt. Forskellen bliver, at vi i højere grad end tidligere skal dokumentere, at tingene er i orden, forklarer han.

Snesikring
Nu er stålspær heller ikke den type byggemateriale, der ændrer væsentlig karakter i forhold til udviklingen.

- Materialet er det samme, og spærene har ikke ændret udseende ret meget, men i løbet af de seneste 30 år er selve konstruktionerne blevet anderledes, så spærene er blevet noget stærkere og kan klare større belastning, siger Bjarne Schousboe.

Han har dette forår helt konkret mærket, hvordan spær-styrken er ændret. Efter den hvide og lange vinter har Bjarne Schousboe og kollegerne i B.S. Stålbuer haft ekstra stor efterspørgsel på spær, som skulle monteres efter sammenstyrtninger på især svinestalde, der som bekendt er relativt flade og derfor kan samle meget af den tunge sne med der til hørende risiko for at kollaps. Ifølge Bjarne Schouboe er det enten ældre stalde, der er styrtet sammen på grund af svage spær, eller også er det nyt byggeri med forkert konstruktion generelt, som har givet op overfor snemasserne.

Læs også