Strid om kontingent til Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer har planer om, at svine- og kvægsektionen skal betale i alt 6 millioner kroner ekstra i kontingentsbidrag. – Find pengene selv, lyder reaktionen fra husdyr-organisationer.

Primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer planlægger at lade kvæg og svin finansiere en række særlige aktiviteter. Aktiviteterne er ifølge adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Carl Aage Dahl, især rettet mod kvæg- og svinesektoren og de to sektorers særlige udfordringer med hensyn til de miljø- og vandplaner, der er på vej.

- Det er blandt andet planen at øge kommunikationsindsatsen på tværs af sektorerne, fortæller Carl Aage Dahl.

For L&F Svins vedkommende er der tale om en stigning i kontingent bidraget fra 3 til 6 millioner kroner, mens L&F kvægs bidrag stiger fra 0 til 3 millioner kroner. Planteavlerne i Landbrug & Fødevarer berøres ikke.

Ikke forhøjelse

Den samlede stigning er således på 6 millioner kroner, men selv om Landbrug & Fødevarer selv kalder beløbet for »kontingentsbidrag« bliver der ikke tale om en forhøjelse af kontingentet for kvægbrugere og svineproducenter, fastslår Carl Aage Dahl.

- Det er ikke noget, som landmændene skal betale direkte, men en del af det samlede budget på kvæg- svineområdet. Langt den overvejende del af budgetterne er fortsat faglige aktiviteter, som bliver finansieret via landmændenes produktionsafgifter, projektmidler mv., forklarer han.

På kvægsiden er det ifølge Carl Aage Dahl blandt andet mejerisiden og de bagvedliggende organisationer Viking Genetics og Kødbranchens Fællesråd, der ifølge planerne kommer til at finansiere kontingentbidraget.

Skuffet

I forhold til det samlede budget i Landbrug & Fødevarer er de 6 millioner kroner et beskedent beløb, mener Carl Aage Dahl.

- Det er en lille justering, som vi internt i Landbrug & Fødevarer planlægger i forbindelse med budgetlægningen for 2011. Vi har simpelt hen prioriteret midlerne lidt anderledes, forklarer han.

Formanden for Landsforeningen af Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, er skuffet over Landbrug & Fødevarers planer.

- Herude fra staldgangen er vi ved at være trætte af at høre om flere justeringer, når det altid handler om at bruge flere penge. Det er i landmændenes lommer, at pengene ligger bedst, især i tider som disse. Vi har simpelt hen ikke råd til, at man bare kræver budgetrammen hævet den ene gang efter den anden, siger han til Effektivt Landbrug.

- Desuden er det en mærkelig fremgangsmåde, at nogle sektorer skal bidrage med det dobbelte til kontingentet, mens andre ikke skal, mener han.

 Undrer sig

Formanden for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Peter Mouritsen, er også fortørnet.

- Jeg har aldrig været udsat for noget lignende. Jeg troede ikke, at man i et liberalt erhverv som vores kunne komme i tanke om at tvinge landmænd til at betale, uanset om de er medlemmer af organisationen eller ej. Og så er det endda kun dele af erhvervet, der skal bidrage, siger Peder Mouritsen med henvisning til, at planteavlerne går fri.

Han tilføjer:

- Hvorfor skulle jeg så i princippet være medlem af Landbrug & Fødevarer? Hvis organisationen alligevel tvangsudskriver regninger til tiltag, som er medlemsuafhængige, kan jeg ligeså godt melde mig ud.

Åbenhed

Peder Mouritsen er også vred over, at han skal have Landbrug & Fødevarers planer at vide via tilfældigheder.

- I en ordentlig medlemsorganisation fremlægger man tingene åbent, og argumenterer for, hvorfor det er til fordel for medlemmerne. Og så giver man medlemmerne en chance for at sige til og fra. Vi har ikke brug for den slags luskethed og bagdørspolitik, som lægges for dagen her, i en principiel sag som denne, lyder det fra Peder Mouritsen.

Peder Phillipp, formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg, ville i fredags ikke udtale sig med den begrundelse, at organisationen endnu ikke er færdig med at tage en beslutning.

Læs også