Gulrust truer verdens hvedeproduktion

Hvedegulrust er i så hastig fremmarch verden over, at svampesygdommen nu må opfattes om en trussel mod den globale produktion af hvede. Det har fået danske forskere til at gå i brechen for en fælles international aktion.

Svampesygdommen hvedegulrust er på så hastig fremmarch verden over, at den har udviklet sig til at blive en alvorlig trussel for verdens produktion af hvede.

Situationen er så alvorlig, at det har fået forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet til at foreslå det internationale samfund at gå i en fælles aktion mod gulrusten. Det sker i det seneste nummer af det internationale tidsskrift Science, hvor de danske forskere behandler problemet på lederpladsen.

Trussel mod fødevareforsyningen
- Verdens forsyning af hvede risikerer at blive drastisk reduceret, hvis der ikke snart gribes til effektiv handling på internationalt plan, fremgår det af lederen i Science, der er forfattet af Mogens Støvring Hovmøller, Stephanie Walter og Annemarie Fejer Justesen. De er alle forskere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr i Flakkebjerg.

Da hvede er verdens mest udbredte kornart kan en reduktion i høstudbyttet have drastisk betydning for verdens fødevareforsyning. Og det er lige det, som er ved at ske i flere områder på flere kontinenter, fremgår det.

Planteforædlingen overhalet indenom
I årtier har hvederust været holdt i skak ved hjælp af målrettet planteforædling, som har sørget for, at der løbende blev udviklet hvedesorter, der var resistente over for de mest almindelige typer af rustsvampene.

I 1999 dukkede der imidlertid en ny udgave af sortrust svampen op i Afrika, Ug99, som de fleste af verdens kommercielle hvedesorter er modstandsdygtige overfor. Men endnu værre er en ny og aggressiv udgave af gulrust, som spreder sig med voldsom hast.

- Store hvedeproducerende områder i USA, Australien, Kina, Afrika, Mellemøsten og Asien er ramt af epidemier med gulrust.

Derimod har nordeuropæisk landbrug indtil videre været forskånet, fordi de fleste hvedesorter i dette område endnu er resistente mod den nye, aggressive gulrust.

Galoperende problem
- Det er måske den hurtigste og mest ekspansive spredning af en plantesygdom på en landbrugsafgrøde nogensinde, udtaler seniorforsker Mogens Støvring Hovmøller.

Han påpeger, at de nye aggressive typer af svampesygdommen stadigvæk udvikler sig og kan tåle stigende temperaturer – hvilket er dårlige nyheder i en verden, der også er udsat for global opvarmning.

- Hvis vi skal forebygge ødelæggende tab i høsten af hvede, skal der være en koordinerede indsats fra verdens hvededyrkende lande for snarest at få sat gang i monitering og varslingssystemer, der kan hjælpe her og nu.

- Samtidig skal det internationale samfund også udvide indsatsen inden for forskning, planteforædling og overvågning, pointerer Mogens Støvring Hovmøller.

Koordineres fra Danmark
Det første skridt mod internationalt samarbejde i bekæmpelsen af gulrust blev taget i 2009 med etableringen af et globalt referencecenter for gulrust (Global Rust Reference Centre - GRRC) på Forskningscenter Flakkebjerg under ledelser af Mogens Støvring Hovmøller.

Og i juni måned samledes næsten 600 forskere fra mere end 80 lande i Sct. Petersborg Rusland, til en international konference omhandlende verdens mest udbredte afgrøde - nemlig hveden.

- Konferencen var kommet i stand i kølvandet på en anden større workshop (Borlaug Global Rust Initiative (BGRI)), som udelukkende fokuserede på den hurtigt spredte svampesygdom hvederust, som kræver omgående handling, fremgår det af lederen.

Læs også